คาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการโลกร้อน น้ำแข็งละลาย โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งช้าลง

3 เมย. 55     824

คาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุโลกร้อนทำโลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งช้าลง

" จากการศึกษาล่าสุดพบว่าการที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลให้การละลายของ น้ำแข็งที่ขั้วโลกมากขึ้นและนานขึ้น ส่งผลให้โลกของเราเข้าสู่ยุคน้ำแข็งยุคถัดไปช้าลงกว่าเดิมมากนับหมื่นปี "

คาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการโลกร้อน น้ำแข็งละลาย โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งช้าลง

           ศาสตราจารย์จิม ชันเนล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วิเคราะห์ตัวอย่างแกนน้ำแข็งและข้อมูลจากสิ่งที่ตกตะกอนในน้ำทะเลมีอายุ กว่าหนึ่งล้านปี พบว่า มีช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็งช่วงหนึ่งเมื่อเจ็ดแสนแปดหมื่นปีที่แล้ว ที่มีลักษณะเหมือนกับช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็งที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ อย่างมาก ทำให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าในปัจจุบัน โลกของเราอยู่ในช่วงเวลาใดของยุคอบอุ่นและใช้เวลาเท่าใดจึงจะเข้าสู่ยุคน้ำ แข็งยุคต่อไป  แต่ข้อที่น่าสงสัยคือทำโลกของเราจึงมีทั้งยุคอบอุ่นที่มีอากาศอบอุ่น เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และมีทั้งยุคน้ำแข็งอันหนาวเหน็บด้วย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? สาเหตุก็เพราะวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในแต่ละยุค ซึ่งส่งผลต่อการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ รูปร่างของวงโคจร และการเอียงของโลกในขณะที่หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สิ่งผลต่อปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์ที่โลกได้รับสิ่งนี้เป็น ตัวกำหนดอุณหภูมิของโลก

          จากผลการศึกษานักวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ยุคอบอุ่นในปัจจุบันจะสิ้นสุดในอีกไม่เกิน 1,500 ปีข้างหน้านี้ แต่นักวิจัยยังพบอีกว่า ระดับของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในยุคอบอุ่นเมื่อกว่าเจ็ดแสนปีที่แล้วมีระดับ ที่น้อยกว่าในปัจจุับันมาก จากระดับของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงมากในปัจจุบันทำให้โลกร้อนขึ้นกว่าใน อดีต นี่แสดงว่ามนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงจากยุคอบอุ่น ไปสู่ยุคน้ำแข็งช้าลง  การศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเป็นตัวการสำคัญ ต่อระบบการควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกตามธรรมชาติ

         ศาสตราจารย์จิม ชันเนล กล่าวว่า เดิมโลกของเรามีสิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิอยู่แล้วก็คือ ลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และการเอียงของแกนโลกขณะโคจร แต่การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกินขนาดของมนุษย์จากการเผาไหม้เชื้อเพ ลิงฟอสซิลเพื่อนำพลังงานมาใช้ในชีวิตประจำวันกลับรบกวนสมดุลเหล่านี้จนโลก ไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของโลกตามธรรมชาติได้และผลกระทบที่ตามมาก็คือการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่บริเวณขั้วโลก ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนอาจเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งซึ่งอยู่สูงกว่า ระดับน้ำทะเลไม่มากนัก แต่การละลายของแผ่นน้ำแข็งจะหยุดก็ต่อเมื่อโลกเริ่มเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีก ครั้งแต่จะเป็นเมื่อใดนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้

ที่มา : VOA News