หมวดหมู่


หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> วิทยาศาสตร์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ต้นกำเนิด ครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์
คำค้น : โครงงานวิทยาศาสตร์
ต้นกำเนิด ครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์

โครงงานวิทยาศาสตร์เกิดจากใคร...?
 • ทำไมเด็กต้องทำโครงงาน
 • จะเริ่มทำโครงงานได้อย่างไร
 • โครงงานช่วยพัฒนาเด็กจริงหรือไม่

ลองอ่านบทความต่อไปนี้

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เท่าที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการของครูผู้สอนที่ต้องการจะนำไปประกวดและแข่งขัน ไม่ได้คำนึงว่าเด็กสนใจที่จะศึกษา หรือไม่   แต่ต่อไปนี้โรงเรียนที่คิดจะพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และสนใจคิดทำโครง งานวิทยาศาสตร์ได้เอง โดยเริ่มจากปัญหาหรือข้อสงสัย แล้วพัฒนาไปสู่การทำโครงงานที่ชอบได้อย่างไร ลองศึกษาจากหนังสือกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นจาก สสวท.   การทำโครงงานวิทยาศาสตร์จะทำให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจ คิดออกแบบสำรวจ ทดลอง หรือประดิษฐ์   มีการวางแผนดำเนินงานเพื่อลงมือปฏิบัติได้อย่างมีขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล  เขียนรายงาน   ตลอดจนจัดเสนอผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การแนะนำของ อาจารย์ที่ปรึกษา    การทำกิจกรรมดังกล่าว  จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาได้    ผลการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน       อาจขยายไปถึงขั้นนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่น  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.  มีแนวคิดพัฒนาหนังสือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนสามารถจัดสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม  ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งจะพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความคิด   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   รวมทั้งเจตคติ   คุณธรรม   จริยธรรมและค่านิยมทางด้านวิทยาศาสตร์      ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์       และสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ซึ่งหนังสือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  2550ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้       ทางสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา   ได้นำหนังสือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปวิจัยทดลองใช้กับนักเรียน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยสุ่มตัวอย่างโรงเรียนสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 20 โรงเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และชอบทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับดี   และเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้หนังสือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียน สนุกในการเรียนรู้และเข้าใจ

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถคิดเรื่องและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

ภาพที่1

ลองดูภาพต่อไปนี้มีคำถามอะไรเกิดขึ้นบ้าง


* มีผีเสื้อกี่ชนิด

* ทำไมผีเสื้อชอบเกาะตามดอกไม้

* ผีเสื้อมีวัฏจักรเป็นอย่างไร



* ไส้ดินสอดำนำไฟฟ้าหรือไม่

* ไส้ดินสอดำต่างยี่ห้อแต่มีขนาดเท่ากันนำไฟฟ้าได้เท่ากันหรือไม่

* ทำจักจั่นให้มีเสียงและแสงในขณะแกว่งได้อย่างไร

ลองจดคำถามที่เกิดขึ้นจากภาพที่1-ภาพ ที่ 3แล้วเลือกคำถามหรือข้อสงสัยที่สนใจมากที่สุดมา 1  คำถาม จากนั้นลองทำดู หรือสำรวจค้นคว้าหาคำตอบจากปัญหาง่ายๆไปสู่ปัญหาที่ยากถึงขั้นต้องทดลองค้น คว้าหาความรู้ วางแผนจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ การกระทำเช่นนี้ ทำให้เกิดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นเอง ครูผู้สอนอย่าทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากทำให้เด็กกลัวการทำโครงงานวิทยา ศาสตร์  พยายามฝึกให้เด็กคิด และแก้ปัญหาอาจจะมา จากเรื่องที่มีในบทเรียน หรือเรื่องที่พบในชีวิตประจำวัน ก็ได้ หรืออาจจะศึกษาเรื่องที่มีคนอื่นทำไว้แล้วนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ก็ได้นะ

ที่มา : เว็บไซต์ scimath

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก