เคล็ดลับเลือก เน็ตบุ๊ค เพื่อการเรียนรู้ของลูก เลือกซื้อเน็ตบุ๊คให้ลูก

16 ธค. 54     516

เคล็ดลับเลือก เน็ตบุ๊ค เพื่อการเรียนรู้ของลูก

   
 หากเอ่ยถึง คอมพิวเตอร์กับเด็กในยุคไอที ผู้ใหญ่หลายคนอาจมองในมุมของเด็กกับการเล่นเกม อินเทอร์เน็ตและสื่ออันตรายต่างๆ แต่ทว่า “เน็ตบุ๊ค”กลับกลายเป็นทางเลือกหนึ่งของเด็กๆที่อาจตอบโจทย์ในการเรียนการ สอนมากกว่าการเล่นเกมเป็นไหนๆ ซึ่งเน็ตบุ๊คจะเป็นเครื่องที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับ เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง7-12ปีโดยเฉพาะ

เคล็ดลับเลือก เน็ตบุ๊ค เพื่อการเรียนรู้ของลูก เลือกซื้อเน็ตบุ๊คให้ลูก
 ส่วนเคล็ดลับในเรื่องของการเลือกซื้อเน็ตบุคนั้น สิ่งที่ผู้ปกครองควรคำนึงมีดังนี้
       
       1.“ความทนทาน” เน็ตบุ๊คสำหรับเด็กต้องมีความแข็งแรงเนื่องจาก หากเด็กทำตกหล่น เน็ตบุ๊คต้องไม่มีปัญหาในเรื่องของการกระแทก
       
       2.“โปรแกรม” โปรแกรมสำหรับเด็กที่ควรคำนึงนั้น มี 5 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ
       
       2.1 Trusted Content (บทความเชิงวิชาการ)
       
       2.2 วิดีทัศน์
       
       2.3 Internet Resources
       
       2.4 Reference Tools (พจนานุกรมต่างๆ)
       
       2.5Interactive Resource (Discovery Video, Encarta Interactive, Encarta Kids&Games Dynamic Timeline)
       
       3.“รูปทรง” ลักษณะการใช้งานที่ต้องมีรูปทรงกะทัดรัด มีน้ำหนักเบา (เด็กๆสามารถถือเองได้) สีสันตัวเครื่องสวยงาม คีย์บอร์ดมีปุ่มกดที่ออกแบบมาใช้งานได้ง่าย กล่าวคือ ปุ่มมีลักษณะนูนขึ้นมาเหมือนทรงพีระมิด

ทิปจาก  :  ผู้จัดการ Online