อาการโรคฉี่หนูในคน อาการของโรคฉี่หนู อาการโรคฉี่หนู ข่าวโรคฉี่หนูระบาด

9 กค. 55     4484

อาการโรคฉี่หนูในคน อาการของโรคฉี่หนู อาการโรคฉี่หนู ข่าวโรคฉี่หนูระบาด

โรคฉี่หนู!

อาการโรคฉี่หนูในคน อาการของโรคฉี่หนู อาการโรคฉี่หนู ข่าวโรคฉี่หนูระบาด
สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดมีน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน อาจทำให้บางโรคมีการแพร่ระบาดง่ายขึ้น ที่น่าห่วงคือโรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส ซึ่งพบผู้ป่วยตลอดปี และมักจะพบเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงฤดูฝนและหลังน้ำท่วม โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเชื้อโรคที่อยู่ในฉี่ของหนูทุกชนิดที่ฉี่ไว้ตามพื้นดินต่างๆจะ กระจายไปกับน้ำที่ท่วมได้ง่าย และมีชีวิตอยู่ในน้ำได้นานหลายเดือน

โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียวชื่อ เลป- โตสไปร่า อินเทอโรแกนส์ สามารถ มีชีวิตอยู่ได้นานหลังจากถูกขับออกมาทางปัสสาวะจากสัตว์ที่มีเชื้อ เช่น หนู สุกร โค กระบือ สุนัข และแร็กคูน เป็นโรคติดต่อหรือไม่ เชื้อ โรคฉี่หนูสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง ที่มีแผลหรือรอยขีดข่วน หรือผิวหนังที่เปือยเนื่อง จากแช่อยู่ในน้ำนานๆ และ ผ่านเข้าทางเยื่อบุที่อ่อนนุ่ม เช่น ตา จมูก ปาก มักจะ

พบเชื้อในน้ำ
คน อาจติดโรคขณะว่ายน้ำ หรือขณะประกอบอาชีพ เช่น สัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะ เลือดของสัตว์ ที่มีเชื้อโดยตรง สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อน ของเชื้อ แต่ไม่พบการติด ต่อจากคนถึงคนโดยตรง เชื้อ เลปโตสไปร่าอาจ ถูกขับออกมาในปัสสาวะผู้ป่วยต่อเนื่องยาวนานถึง 1 เดือน โดยระยะฟักตัวของโรคจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ แต่อาจนานได้ถึง 3 สัปดาห์ สัญญาณอันตราย


ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้จำนวนหนึ่งอาจไม่มีอาการ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการอาจแบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะแรก 4-7 วันแรกของการดำเนินโรค จะมีอาการไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ สับสน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลัง น่องและต้นคอ คลื่นไส้อาเจียน มีอาการตาแดง มักพบใน 3 วันแรกของโรค และเป็นอยู่ได้นาน ถึง 1 สัปดาห์ ตาเหลือง ตัวเหลือง มีอาการคอแข็ง ความดันโลหิตต่ำได้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และมีผื่นแดง ต่อมน้ำเหลืองโต ตับ ม้ามโต

ระยะที่สอง ผู้ป่วยจะเริ่มสร้าง anti-leptospira antibodies โดยพบหลังจากเริ่มมีอาการไข้ประมาณ 1 สัปดาห์ และจะมีช่วงที่ไข้ลงประมาณ 1-2 วันแล้วกลับมีไข้ขึ้นอีก ในระยะนี้ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศีรษะ ไข้ต่ำ คลื่นไส้อาเจียน (อาการมักรุนแรงน้อยกว่าอาการในช่วงแรก) อาจพบอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ม่านตาอักเสบ หน้าที่ของตับและไตผิดปรกติ ระยะนี้อาจกินเวลาได้นานถึง 30 วัน แต่อาการนี้ไม่ได้เกิดในผู้ป่วยทุกราย ผู้ป่วยอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีตาเหลือง และกลุ่มที่ไม่มีตาเหลือง โรคนี้หายขาดได้หรือไม่ ปัจจุบันสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้ยา doxy- cycline, penicillin G และ amoxycillin (แต่ผู้ป่วยจะต้อง รับการตรวจรักษากับแพทย์ เสียก่อน ส่วนยาที่กล่าวมานั้นแพทย์จะสั่งชนิดใดชนิดหนึ่งตามความเหมาะสมแก่ผู้ป่วย แต่ละคน
ทางที่ดี ที่สุดควรป้องกันการเกิดโรคด้วยการหลีกเลี่ยง การสัมผัสน้ำหรือสิ่งแวดล้อมที่อาจ ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ที่อาจมีเชื้อโรคฉี่หนู เช่น การเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน หรือการแช่น้ำนานๆ ถ้ามีบาดแผลตามร่างกาย หรือแค่รอยถลอก รอยขีดข่วน ควรงดลงน้ำ หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรให้สวมรองเท้าบู๊ตเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้น้ำถูก แผล และระวังอย่าให้มีน้ำขังในรองเท้าบู๊ตที่ใส่ ป้องกันควบคุมโรค

1.กำจัดขยะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนู กำจัดหนูตามแหล่งที่อยู่อาศัย

2.หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ ในแหล่งน้ำที่อาจมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนอยู่

3.ผู้ที่ทำงานเสี่ยงต่อโรค ควรใช้ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต ฯลฯ

4.หลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำ หรือต้องลุยน้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องทำงานในสภาวะดังกล่าวควรสวมใส่เครื่อง ป้องกัน

5.รีบอาบน้ำทำความสะ- อาดร่างกายโดยเร็วหากไปแช่ หรือย่ำน้ำที่อาจมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนอยู่ เช็ดตัวให้แห้ง

ลักษณะ อาการของโรคฉี่หนูจะมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะบริเวณน่อง หากมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน หรือการสัมผัสน้ำ แก่แพทย์ผู้รักษาให้ทราบด้วย หากไม่รีบรักษาและปล่อยไว้นานจนอาการมากขึ้น อาจเสียชีวิตได้ครับ

ที่มา : เว็บไซต์ scimath