นิทานก่อนนอน นิทานเรื่องปลาเจ้าปัญญา

18 กพ. 56     5888

นิทานก่อนนอนสนุกๆ นิทานก่อนนอนสั้น นิทานเรื่องปลาเจ้าปัญญา นิทานปลาเจ้าปัญญา ปลาเจ้าปัญญา

นิทาน ปลาเจ้าปัญญา

นิทานก่อนนอน นิทานเรื่องปลาเจ้าปัญญา


ปลาเจ้าปัญญา
(สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว)

        
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
ทรงปรารภภิกษุผู้เฒ่า 2 รูป ที่ผลัดวันประกันพรุ่ง เป็นผู้เกียจคร้าน
ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า…


         กาล
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีปลา 3 ตัว เป็นสหายกันชื่อว่า พหุจินตี อัปปจินตี
และมิตจินตี ตามลำดับ พากันว่ายออกจากป่าลึกเข้ามาใกล้ถิ่นมนุษย์หากิน


         ปลามิตจินตีบอกกับเพื่อน ๆ ว่า "ถิ่นมนุษย์เต็มไปด้วยภัย พวกชาวประมงพากันดักข่ายและไซพวกเรา เข้าป่าลึกตามเดิมเถอะเพื่อน" ปลาอีก 2 ตัว พูดว่า "วันพรุ่งนี้ พวกเราค่อยไปเถิด" เพราะความเกียจคร้านและติดใจในเหยื่อจนเวลาล่วงไปถึง 3 เดือน

         ชาว
ประมง ได้เริ่มวางข่ายดักปลาในแม่น้ำ ปลาพหุจินตีและอัปปจินตี
เมื่อออกหาอาหารพากันว่ายไปข้างหน้าอย่างไม่ระวัง
ก็ว่ายเข้าไปในท้องข่ายทันที ส่วนปลามิตจินตี
มาทีหลังได้กลิ่นข่ายก็ทราบว่าเพื่อนอีก 2 ตัว ติดข่ายแล้ว
จึงช่วยเพื่อนด้วยการแสดงลวงให้ชาวประมงเข้าใจว่าข่ายขาดปลาหนีไปได้
ด้วยการกระโดดข้ามข่ายไปมา
พวกชาวประมงจึงยกข่ายขึ้นด้วยความเข้าใจว่าข่ายขาด ปลาอีก 2 ตัว
จึงรอดออกมาได้ ด้วยการช่วยเหลือของปลามิตจินตี


         พระพุทธองค์ เมื่อตรัสเล่าอดีตนิทานแล้ว ได้ตรัสพระคาถาว่า "ปลา
ชื่อพหุจินตีและปลาชื่ออัปปจินตี ทั้ง 2 ตัวติดอยู่ในข่าย
ปลาชื่อมิตจินตีได้ช่วย ให้หลุดพ้นจากข่าย ปลาทั้ง 2 ตัว
จึงได้มาพร้อมกันกับปลามิตจินตี ในแม่น้ำนั้น"


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า:

         ไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะจะทำให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี

       Link    www.kapook.com