นิทานตลก เรื่อง ความสมเหตุสมผล

14 กพ. 56     9392

อ่านนิทานตลก นิทานตลกๆก่อนนอน ความสมเหตุสมผล ความสมเหตุสมผลของคําตอบ

มีกระทาชายคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพตัดฟืน     ในระหว่างการเดินทางออกไปตัดฟืนได้เดินผ่านบ้าน
ของชายผู้หนึ่งที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้     จู่ๆสุนัขตัวนั้นได้กระโจนเข้ามาหาเขาอย่างไม่ทันตั้งตัว     เขาจึง
ใช้ขวานจามสุนัขตัวนั้นตาย     เจ้าของสุนัขตัวนั้นจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลสถิตยุติธรรม

ผู้พิพากษาถามชายตัดฟืนขึ้นว่า: “ทำไมท่านถึงฆ่าสุนัขตัวนั้นตายกันเล่า?”
“เพราะว่าหมามันกระโจนโถมตัวเข้าหาข้า     ข้านั้นจึงจำเป็นต้องป้องกันตัว     ข้าจึงควง
ขวานแล้วจามมันตาย”    ชายตัดฟืนตอบ

ผู้พิพากษาถามอีกว่า: “แล้วทำไมท่านจึงไม่หันด้ามขวานไปข้างหน้าละ?”

ชายตัดฟืนตอบขึ้นมาว่า     “ถ้าสุนัขตัวนั้นมันคิดจะกัดข้าด้วยหางของมันหละก็     ข้าก็ควรหันด้ามขวานไปข้างหน้า
แต่มันกลับแยกเขี้ยวกระโจนเข้าใส่ข้า     ข้าจึงหันคมขวานเข้ารับมันจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลแล้วนี่ท่าน”

     Link     http://www.nithan.in.th