คำถามคือ คันไหน ควรจะไปหลังสุด

6 กค. 56     1373

คำถามคือ คันไหน ควรจะไปหลังสุด

 

คำถามคือ คันไหน ควรจะไปหลังสุด


ตอบ A เป็นคันสุดท้าย (หลังสุด)
หากอ่านจากคำถาม จะเห็นว่า ไม่สนใจเลยว่า คันไหนจะไปก่อน แต่จะสนใจว่า คันไหน เป็นคันสุดท้าย
ดังนั้น จะ B หรือ C ก็ควรไปก่อน เพราะสองคันนี้ ใครจะก่อนหรือหลัง ก็จะไม่ชนกันอย่างแน่นอน
และ A จึงเป็นคันสุดท้าย

แต่หากกรณีอื่นๆ 
โดยเฉพาะ หาก A ไปก่อน โอกาสที่จะใจตรงกับ (ชน) กับ B,C ก็จะเกิดขึ้น  อีกทั้ง รถ A จะมีวิสัยทัศน์ ในการมองเห็น (ควบคุม) ทั้ง B,C ได้  A ควรทำหน้าที่บริหารโอกาส ดังกล่าวนี้ นั้นเอง
จึงสามารถที่จะควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้

หมายเหตุ!
 เพราะหากยึดหลังจากการใช้งานจริง (กฏจราจร)  นั้นหมายถึง A (อยู่บนเส้นทางตรง/หลัก) ควรจะไปก่อน

- นั้นหมายถึง (ฺB,C จะต้องคิดเหมือนกัน และใจตรงกันด้วย คือยินยอมให้ A วิ่งผ่านไปก่อน) ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร

- โดยปกติ B จะคิดเข้าข้างตัวเอง ซึ่งนั้นคือ เขาจะไม่หยุดรอ  (เลี้ยงซ้ายผ่านตลอด)

- แต่ในบางสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานะการนี้ รถทั้ง 3 คัน จอดนิ่งอยู่กับที่ ทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะล้อหมุนได้พร้อมๆ กัน

- คนส่วนมากจะพิจารณ์ ถึงการ เคารพกฏจราจร และจะคิดว่า คันไหน ลำดับที่เท่าไหร่?  ดังเช่น  ที่ 1 (ปัญหาที่ 1)  ที่ 2 (ปัญหาที่ 2) ทั้งนี้  หากเราคำนึงถึงผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา บางครั้งหลายๆ ปัญหาจะสามารถแก้ได้พร้อมๆ กัน ดังเช่น (ให้ B, C ไปพร้อมกัน)