อาชีพในฝันของเด็กไทยประจำปี 2555

13 สค. 56     582

สำรวจประจำปี อาชีพในฝันของเด็กไทย ครั้งที่ 3 พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีความเอื้ออาทร และคิดถึงผู้คนรอบข้าง ส่วนอาชีพในฝันยอดฮิตยังคงเป็น “แพทย์” ติดต่อกันเป็นปีที่สาม ตามด้วย”ครู” “ทนายความ” และ “พ่อครัว”

 

 

ผลการสำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย จัดทำโดยอเด็คโก้” จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม โดยผลการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยเผยให้เห็นว่า เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติ มีการคิดถึงอาชีพในอนาคต การทำงาน และกิจกรรมยามว่าง โดยอาชีพในฝันสำหรับเด็กๆคือ “แพทย์” ซึ่งเป็นอาชีพในฝันที่ได้รับเลือกมากที่สุดจากเด็กๆติดต่อกันเป็นปีที่สาม ส่วนอาชีพในฝันอันดับรองลงมาคือ ครู ทนายความ และพ่อครัว ตามลำดับ จากผลสำรวจยังเห็นได้ชัดว่าเด็กๆมีความห่วงใยที่จะป้องกัน พัฒนาประเทศ และประชาชน  นอกจากนี้ ผลสำรวจยังได้แสดงให้เห็นอีกว่า ร้อยละ 94 ของเด็กที่ทำแบบสำรวจนั้นเชื่อว่า การใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนั้นสำคัญกว่าการหาเงินให้ได้มากๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกหลานชาวไทยเรารักและเอาใจใส่ครอบครัว

การสำรวจภายใต้การดำเนินการโดย กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจรชั้นนำของโลก ได้สอบถามเด็กๆ อายุระหว่าง 7-14 ปี ด้วยคำถามง่ายๆ 6 คำถาม ได้แก่

1. เมื่อโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไร เพราะเหตุใด และคิดว่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไร?
2. เด็กๆ คิดว่าอาชีพใด ดี/เท่ห์ ที่สุด?
3. หากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 3 สิ่งที่ต้องการทำคืออะไร?
4. เด็กๆ คิดว่าอะไรสำคัญกว่ากัน ระหว่างหาเงินให้ได้มากๆ กับใช้เวลาอยู่กับครอบครัว?
5. ปี พ.ศ. 2555 ที่กำลังจะถึงนี้ เด็กๆ อยากจะทำอะไร?
6. ถ้าหากเลือกได้ เด็กๆอยากไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศอะไรมากที่สุด? (คำถามใหม่)

 

จากผลสำรวจเห็นได้ชัดว่า สิ่งแวดล้อมรอบข้างส่งผลกระทบถึงความคิดของเด็กๆในเรื่องของอนาคตและการแสดงออกของพวกเขา โดยคำตอบบางส่วนยังแสดงให้เห็นว่าปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความยากสำหรับเด็กๆและครอบครัวของพวกเขาอีกด้วย ซึ่งบริษัทอเด็คโก้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอเมริกา ซึ่งผลของการสำรวจมีข้อคิดที่น่าสนใจหลายด้าน อย่างเช่น อาชีพในฝันยอดฮิตของเด็ก คือ “แพทย์” โดยมีความต้องการด้านรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 100 ถึง 31,000,000 บาท ถึงแม้ว่าเด็กๆผู้ตอบแบบสอบถามจะมีลักษณะและพื้นฐานการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน แต่อาชีพ “แพทย์” ยังคงเป็นคำตอบของอาชีพในฝันสำหรับเด็กๆติดต่อกันมาถึง 3 ปี อย่างไรก็ตามในปีนี้ อาชีพ ครู ทนายความ พ่อครัว ได้มาแทนที่อาชีพ วิศวกร และนักบิน ซึ่งเป็นอาชีพในฝันอันดับรองลงมาในปีที่แล้ว

ผลการสำรวจยังพบว่าเด็กๆบางส่วนอยากทำงานเพื่อสังคม อยากเป็นนักเขียนการ์ตูน นักวิทยาศาสตร์ ครูสอนฝึกขับรถ พนักงานดับเพลิง และยังมีเด็กคนหนึ่งกล่าวว่าอยากเป็นนักวาดการ์ตูน เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความสุขและไม่เครียด ส่วนเด็กอีกส่วนหนึ่งกล่าวว่าอยากเป็นสถาปนิก เนื่องจากจะได้สร้างบ้านในฝันของตัวเอง

อาชีพในฝันยอดฮิต 5 อันดับในใจของเด็กไทย 

1. แพทย์
2. ครู
3. ทนายความ/ พ่อครัว
4. นักธุรกิจ
5. สัตวแพทย์

 

ผลจากการสำรวจครั้งนี้ ยังพบว่าเด็กๆของเรา มีความเห็นอกเห็นใจและคิดถึงผู้อื่นอย่างมาก พวกเขามีความเป็น “ผู้ให้” ในเวลาที่ประเทศชาติต้องการ ดังเห็นได้จากภาพของอาชีพที่เทห์ที่สุดในสายตาของพวกเขาในปีนี้พบว่า “ทหาร” เป็นอาชีพที่เท่ห์ที่สุดแทนที่ “แพทย์” ในปีที่แล้ว ส่วนอันดับรองลงมาคือ คนขับรถแข่ง ตำรวจ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาชีพ “นายกรัฐมนตรี” ค่อนข้างได้รับความนิยมจากเด็กๆ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศของเรา ซึ่งเราได้ทำการสอบถามเด็กๆว่า ถ้าหากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 3 สิ่งที่ต้องการทำคืออะไร? คำตอบที่ได้พบว่า

 

1. ปกป้องประชาชนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2. ทำให้ประชาชนมีความสุข
3. สร้างบ้านให้คนชรา
4. ดื่มกาแฟ
5. ห้ามสูบบุหรี่
6. ทำให้ประเทศสงบสุข
7. รักษาสิ่งแวดล้อม

 

ยังมีคำถามอีกส่วนหนึ่ง ถามเด็กๆเกี่ยวกับการใช้เวลาอยู่กับครอบครัว หรือการหาเงินได้มากๆ ผลการสำรวจพบว่าเด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติร้อยละ 94 บอกว่า การใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสำคัญกว่าการหาเงินให้ได้มากๆ ซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมยังส่งผลให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันในยามวิกฤตทำให้ส่งผลถึงคำตอบจากเด็กๆ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. ครอบครัวคอยให้กำลังใจกัน
2. หากไม่มีครอบครัว ก็เหมือนไม่เหลืออะไร
3. ครอบครัวทำให้มีความสุข
4. ครอบครัวซื้อของเล่นให้

 

ในปีนี้ ยังมีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆทำในเวลาว่างอีกด้วย คำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน หรือฆ่าเวลา อย่างเช่น การดูทีวี เล่นเกม ฯลฯ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคำถามที่ว่า “สิ่งที่ต้องการทำในปีหน้า (พ.ศ.2555) แล้ว พบคำตอบที่น่าสนใจดังนี้

1. อยากเล่นหิมะ
2. ตั้งใจเรียนมากขึ้นและทำให้พ่อ แม่มีความสุข
3. เป็นเด็กดี
4. ทำสิ่งที่ยังไม่ได้ทำในปีที่แล้ว (พ.ศ.2554)

ผลการสำรวจพบว่าเด็กๆอยากเรียนให้ดีขึ้นในปีหน้า (พ.ศ.2555) และจะพยายามตั้งใจเรียนให้มากขึ้น เด็กๆหลายคนยังอยากใช้เวลาไปท่องเที่ยวกับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น 


สำหรับคำถามใหม่ในปีนี้ “ถ้าหากเลือกได้ เด็กๆอยากไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศอะไรมากที่สุด?” เด็กๆให้คำตอบว่า ประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี สวิสเซอร์แลนด์ และอเมริกา แต่ประเทศที่ได้รับคำตอบจากเด็กๆมากที่สุดคือ “ประเทศไทย” โดยเด็กๆให้เหตุผลว่า “ไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่าบ้านของเรา” 

 ที่มา http://blog.eduzones.com/futurecareerexpo/94490