เกมส่งสายตาหวานหาเลขเด็ด

13 สค. 56     750
ถ้าสายตาคุณแน่ ที่จะหาคำตอบของเลข 8 ในภาพนี้เจอ เชิญครับ

ทดสอบสายตาและสมาธิของคุณ กับการหาเลข 8 ในหมู่ของเลข 9 
ใครหาเจอ!! สายตาและสมาธิในการจับจ้องดี ตอบได้ครับว่าเลข 8 อยู่ที่ไหนในภาพนี้...

เกมส่งสายตาหวานหาเลขเด็ด
ที่มา http://blog.eduzones.com/studyabroad/94684