ห้องสมุดของเล่น

13 สค. 56     695

ห้องสมุดของเล่น


วันนี้ตอนเย็นไปรับพี่น้ำอิงที่ ราชธานี พี่น้ำอิงบอกว่าคุณครูให้เด็ก ๆ นำของเล่นกลับบ้านด้วย คนล่ะหนึ่งกระเป๋า เป็นโครงการ  ที่ให้เด็ก ๆ ยืมของเล่นกลับบ้านได้ของเล่นที่พี่น้ำอิงนำกลับมาก็คือชุดตัวต่อ  นั้นเอง คุณครูบอกนำมาเล่นที่บ้านเป็นเวลาสามวันและให้เอามาส่งที่โรงเรียนเมื่อครบ กำหนดคืน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลย ที่คุณครูให้มีกิจกรรมเช่นนี้ เพราะเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบ ในการดูแลของเล่นของตัวเอง ทำให้เด็ก ๆ รู้จักการแบ่งปันเกิดกิจกรรมกับที่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน และสร้างเสริมจินตนาการให้เด็ก ๆ พี่น้ำอิงเลยชอบใจใหญ่ที่มีของเล่นเพิ่ม จัดการนั่งต่อชุด  อย่างสนุกสนาน แต่ก็ต้องรอดูในวันที่ต้องนำไปส่งคุณครูคืนที่โรงเรียนว่าจะเหลือตัวต่อกลับไปครบจำนวนหรือเปล่าหนอ..
ห้องสมุดของเล่น
ที่มา http://blog.eduzones.com/anubanubon/94395