เพลง เป็ด ก๊าบๆ

13 สค. 56     1988

ก๊าบๆๆ เป็นอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอยปลาปู

ก๊าบๆๆ เป็นอาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีห้อยปูปลา


ที่มา http://blog.eduzones.com/moobo/94678