การฟังลูก เท่ากับการได้เห็นพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ !

16 สค. 56     472

 การฟังลูก เท่ากับ การได้เห็นพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ !

 

     การที่คุณพ่อคุณแม่ได้ฟัง และลองทำความเข้าใจในตัวลูก ในทุก ๆ ขณะที่ลูกมีการสื่อสารร่วมกัน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เป็นการแสดงออกซึ่งการยอมรับ แม้กับลูกเพียงวัยเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถแสดงการยอมรับได้โดยวิธีง่าย ๆ เช่น การยิ้ม การกอดรัด การสัมผัส แสดงอย่างอ่อนโยน และแสดงความกระตือรือร้นที่จะฟังลูกพูดแม้จะยังพูดไม่ชัดก็ตาม เมื่อลูกโตขึ้นก็เปิดโอกาสให้ลูกได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากพ่อแม่ การที่พ่อแม่ทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเท่ากับเป็นการยอมรับในตัวลูกว่าเขาเป็นคนพิเศษ มีคุณค่า และเป็นที่รักของพ่อแม่     

     ...เด็กที่ได้รับการยอมรับและฟังในสิ่งที่เขาพูดจากผู้อื่นมากเท่าไร เขาก็จะยิ่งมีความภาคภูมิใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเท่านั้น...

     วันนี้แอดมินบล็อก108iq อยากจะร่วมแชร์ความรู้สึกนี้ด้วย จึงมีคำพูดที่อ่านแล้วรู้สึกดี มาฝากกันค่ะ (#เชื่อและต้องทำให้ได้นะคะ)

เราต้องฟังลูกของเราด้วยใจจริง ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ว่ากันว่าถ้าเราฟังเรื่องเล็ก ๆ ของลูก
ตั้งแต่ตอนเล็ก ตอนเค้าเติบใหญ่เค้าก็จะอยากเล่าเรื่องใหญ่ ๆให้เราฟังค่ะ :)


ที่มา http://blog.eduzones.com/108iq/97419