สพฐ.วิจัยเอง ชี้เด็กป.1ใฝ่รู้ มีพัฒนาการ หลังใช้แท็บเล็ต

17 สค. 56     959
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมเสนอผลวิจัยการใช้แท็บเล็ต ป.1ให้นายกรัฐมนตรี
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้วิจัยผลการใช้งานแท็บเล็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย 1 คอมพิวเตอร์พกพาต่อ 1 นักเรียนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นถึงแนวทางการใช้แท็บเล็ตให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบใหม่ ในการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด การแสวงหาความรู้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งพบว่าโรงเรียนหลายแห่ง มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และผลการวิจัยยังทำให้เห็นว่า เด็ก ป.1 มีการตื่นตัวที่จะใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เป็นอย่างดี ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่า สพฐ.จัดซื้อแท็บเล็ตเองและทำการวิจัยเอง จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยหรือไม่ นายชินภัทร กล่าวว่า พร้อมให้หน่วยงานภายนอกมาทำวิจัยอยู่แล้ว ซึ่งผู้ทำวิจัยไม่ได้ตั้งคำถามจากความรู้สึก แต่ดูจากพฤติกรรมและกระบวนการของเด็ก ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม จะเร่งสรุปรายงานผลการวิจัยเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
ที่มา http://blog.eduzones.com/magazine/106797