รมว.ศึกษาฯ เตรียมแถลงชูปฏิรูปการเรียนรู้-จี้อาชีวะมีแผนปฏิบัติชัดเจน

17 สค. 56     1067

รมว.ศึกษาฯ เตรียมแถลงชูป

ศ.พิเศษภาวิช ทองโรจน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า นโยบายที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะแถลงวันพรุ่งนี้ (11 ก.ค.) หลักๆ จะมีการปฏิรูปการเรียนรู้ การดำเนินการวงกว้างต่อเนื่องในเรื่องหลักสูตร และนายจาตุรนต์เห็นด้วยที่จะใช้หลักสูตรใหม่ที่จะปรับจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น 6 กลุ่มความรู้ เป็นแกนกลางขับเคลื่อนภาพรวมของการศึกษา ขณะนี้คณะกรรมชุดย่อยทั้ง 6 กลุ่มดำเนินการจะเสร็จแล้ว เริ่มนำร่องใช้ปีการศึกษา 2557 นำหลักสูตรไปใช้ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ยังทำงานต่อเนื่อง เพราะมีสัญญาณจากนายจาตุรนต์ที่เห็นด้วย กลุ่มคนที่ออกมาพูดต่อต้านเป็นแค่อาจารย์ที่จบคณะพลศึกษา และไม่เคยเข้าประชุมสภาคณบดีศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์แห่งประเทศไทย ตนรู้จักดี
 
ศ.พิเศษภาวิช กล่าวด้วยว่า รมว.ศึกษาฯ คนใหม่ ห่วงการศึกษาด้านอาชีวะ เพราะจะเป็นแกนหลักพัฒนาประเทศ อยากเห็นแผนปฏิบัติที่ชัดเจนมากกว่านี้ว่าจะไปยกระดับการเรียนอาชีวะได้อย่างไร ไม่ใช่พูดแต่เพิ่มจำนวนหัวของผู้เรียน เป็นการพูดแต่ปลาย แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน นายจาตุรนต์ใช้คำว่า “เมื่อเรียกแขกมาเรียนเพิ่มขึ้นแล้วจะทำอย่างไรให้เชื่อมั่นเชื่อถือ” . - สำนักข่าวไทย
ที่มา http://blog.eduzones.com/graduate/111289