เส้นศูนย์สูตรอยู่ส่วนใด เส้นศูนย์สูตร คือ เส้นศูนย์สูตรคืออะไร เส้นศูนย์สูตรฟ้าสำคัญอย่างไร

10 กค. 55     8735

เส้นศูนย์สูตรอยู่ส่วนใด เส้นศูนย์สูตร คือ เส้นศูนย์สูตรคืออะไร  เส้นศูนย์สูตรฟ้าสำคัญอย่างไร

เส้นศูนย์สูตรฟ้าสำคัญอย่างไร

จากการศึกษาทรงกลมฟ้ามาแล้วคงทราบว่า เส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็นเส้นสมมุติที่อยู่บนทรงกลมฟ้า เป็นเส้นที่ขยายศูนย์สูตรโลกออกไปจนถึงทรงกลมฟ้า ก็จะได้เส้นศูนย์สูตรฟ้า ซึ่งระนาบศูนย์สูตรฟ้าจะตั้งฉากกับเส้นตรงที่ลากจากขั้วฟ้าเหนือไปยังขั้ว ฟ้าใต้ เส้นศูนย์สูตรฟ้ามีความสำคัญอย่างไร    เส้นศูนย์สูตรฟ้าอยู่ที่ไหน ทุกคนบนโลกเห็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันบนท้องฟ้าหรือไม่

เส้นศูนย์สูตรอยู่ส่วนใด เส้นศูนย์สูตร คือ เส้นศูนย์สูตรคืออะไร  เส้นศูนย์สูตรฟ้าสำคัญอย่างไร

เส้น ศูนย์สูตรฟ้าอยู่คงที่บนท้องฟ้า และไม่เปลี่ยนไปตามการหมุนรอบตัวเองของโลก ระนาบเส้นศูนย์สูตรฟ้าตั้งฉากกับแกนหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเอง

ทุกคนบนโลก เห็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าอยู่ที่ไหน แท้จริงเส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็นเส้นสมมุติที่มีตำแหน่งที่แน่นอนบนทรงกลมฟ้า แต่คนบนโลกที่ ณ ตำแหน่งต่างๆ จะเห็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าบนท้องฟ้าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างไร ให้ดูภาพด้านล่างว่า คน 3 คนที่อยู่บนโลก ณ ตำแหน่ง A, B และ C จะเห็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าบนท้องฟ้าแตกต่างกันอย่างไร


เส้นศูนย์สูตรอยู่ส่วนใด เส้นศูนย์สูตร คือ เส้นศูนย์สูตรคืออะไร  เส้นศูนย์สูตรฟ้าสำคัญอย่างไร

จากภาพซ้ายมือ คน 3 คนอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆ บนโลก คือ

ที่ A คือ ที่ขั้วโลกเหนือ

ที่ B คือ ละติจูดที่ 45° เหนือ

ที่ C คือ ที่เส้นศูนย์สูตร

ณ ที่ตำแหน่งของโลก คนบนโลกจะเห็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าต่าง  ๆ กัน

คนที่อยู่ที่ขั้วโลก คือ ที่ตำแหน่ง A จะเห็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าอยู่ที่ขอบฟ้า

คนที่อยู่ที่ละติจูด 45° เหนือ คือ ที่ตำแหน่ง B จะเห็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าพาดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยผ่านเมริเดียน*ไป ทางทิศใต้ของจุดเหนือศีรษะเป็นมุม 45° หรือเส้นศูนย์สูตรฟ้าเอียงกับขอบฟ้าไปทางใต้เป็นมุม 45°

ส่วนคนที่อยู่ที่เส้นศูนย์สูตรโลก คือ ที่ตำแหน่ง C จะเห็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าพาดจากจุดทิศตะวันออกผ่านจุดเหนือศีรษะไปยังจุดทิศตะวันตก


เส้นศูนย์สูตรอยู่ส่วนใด เส้นศูนย์สูตร คือ เส้นศูนย์สูตรคืออะไร  เส้นศูนย์สูตรฟ้าสำคัญอย่างไร


*วงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ้าที่ลากผ่านขั้วฟ้า และจุดเหนือศีรษะ

เส้นศูนย์สูตรฟ้าช่วยในการหาตำแหน่งของ กลุ่มดาวฤกษ์ โดยเฉพาะกลุ่มดาวจักรราศี เพราะกลุ่มดาวจักรราศี 6 กลุ่ม คือ กลุ่มดาวมีน เมษ พฤษภ มิถุน กรกฎ สิงห์ จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรฟ้า ส่วนอีก 6 กลุ่ม คือ กลุ่มดาวกันย์ ตุล พฤศจิก ธนู มกร กุมภ์ จะอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรฟ้า แต่ในทางกลับกัน หากเรารู้จักกลุ่มดาวจักรราศี เราก็จะสามารถหาเส้นศูนย์สูตรฟ้าได้เช่นกัน นอกจากนี้ เส้นศูนย์สูตรฟ้ายังเป็นเส้นที่ทำให้เราทราบเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของ ดาวฤกษ์ทุกดวงบนท้องฟ้า เพราะดาวฤกษ์ทุกดวงจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทุกดวง

ถ้าท่านไปที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งอยู่ที่ละติจูด 20° ใต้ ท่านจะเห็นเส้นศูนย์สูตรฟ้า   อยู่ในลักษณะอย่างไร

ที่มา : เว็บไซต์ scimath