สุภาษิตไทย :
พิมพ์จาก : http://truepanya.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=&id=
วันที่ : 31 มกราคม 58 23:09:58
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com