สุภาษิตไทย :
พิมพ์จาก : http://truepanya.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=&id=
วันที่ : 28 กรกฎาคม 59 11:44:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com