สุภาษิตไทย :
พิมพ์จาก : http://truepanya.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=&id=
วันที่ : 24 ตุลาคม 57 4:16:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com