ยารักษาโรคงูสวัด อาหารแสลงโรคงูสวัด อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับโรคงูสวัด

22 กย. 55     216657
ยารักษาโรคงูสวัด อาหารแสลงโรคงูสวัด อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับโรคงูสวัด

 

 

 

โรคงูสวัด

 

อาการ จะเริ่มจากปรากฏเป็นตุ่มยาว ลามพาดตามขวาง ส่วนมากจะพบเวียนรอบตามลำตัว เชื่อว่าถ้าเป็นงูสวัดแล้วเป็นลามพาดข้ามกระดูกสันหลังส่วนมากผู้ป่วยจะเสียชีวิต

 

การรักษา โดยทั่วไปส่วนมากจะรักษาโดยการเป่า และจะแตกต่างกันในส่วนของสิ่งนำมาร่วมในการเป่า ส่วนมากจะเป็นของฝาด เช่นหมากสุก เปลือกเม็ดขาว สีเสียดเป็นต้น....เจ้าของตำรับ

 

1. นายอาจ พลราชม , นายวาส จันทรวงค์

 

สูตรยา  เป่าด้วยของฝาด เช่นหมาก สีเสียด ข้อสำคัญของผู้ป่วย คือห้ามกินไก่และปลาร้า2. นายสุทธิ์ อัปมรกัง

 

สูตรยา ใช้หมาก แก่นหรือลำต้นคูณ ปูนหรือหมากและสีเสียด

วิธีการรักษา เคี้ยวหมากแล้วเป่าโดยเคี้ยวหมากเป่าวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5-7 วัน ขึ้นอยู่กับอาการ...ห้ามกินอาหารรสจัดและสัตว์ปีกทุกชนิด3. นายทรงพล เดชพันธ์

 

สูตรยา รากหม่อนแก้ว (หม่อนพื้นเมือง) ใบขนาดเล็ก ผักหวานบ้าน..วิธีใช้ ฝนใส่น้ำหม่าข้าว(ซาวข้าว) ทาแผล4. นายพรหมา จันทะแสน

 

สูตรยา แต่งขัน ๕ ตั้งคาย(ค่าครู) เป่าด้วยอาคม ก่อนเป่าให้เคี้ยวหมาก แล้วยกขัน ๕ ขึ้นมา กล่าวนะโม 3 จบ ว่าคาถา ปูริกะ ปูรินะ ปู ริปูปู 3 จบ ...ข้อห้ามให้กินปลาที่มีหางสีขาวอย่างเดียว อาหารประเภทอื่นห้ามรับประทานจนกว่าจะหาย

 

ในกรณีไฟลามทุ่ง วิธีใช้ - เอาขั้วหัวของผลมะพร้าวอ่อนตำผสมกับตะไคร่น้ำ(ตะไคร่น้ำที่เกาะในโอ่งน้ำ) ให้ละเอียด แล้วนำมาแปะที่เป็น5. นายแมน ยงคำสิทธิ์

 

สูตรยา รากส้มโก่ย วิธีใช้ นำเอารากมาฝน ทา- กิน หมายเหตุ ต้มทาช่วงที่ตุ่มสุก6. นายแพง นาคะอินทร์

 

สูตรยา ผักไหมเขียว (สังวาลย์พระอินทร์) วิธีใช้ นำผักไหมเขียวมาล้างให้สะอาด 1 กำมือ ตำพอเป็นน้ำเปียกทาบริเวณที่เป็นแผลงูสวัดหรือไฟลามทุ่ง7. นางจันลี เปลี่ยนเอก

 

สูตรยา เสลดพังพอนตัวผู้/ตัวเมีย วิธีใช้  นำเอาเสลดพังพอนตัวผู้/ตัวเมีย  ตำให้ละเอียดผสมน้ำซาวข้าว พอกบริเวณที่เป็นงูสวัด หรือที่ถูกงูกัด ตำเอาน้ำกินกรณีที่ถูกงูกัด8. นายวราวุฒิ บุญแสน

 

สูตรยา หมาก พลู แก่นคูณ สีเสียด ปูนแดง  วิธีใช้ เคี้ยวสมุนไพรให้ละเอียด บ้วนน้ำหมากทิ้ง 3 น้ำ แล้วเป่าลงใส่บริเวณที่มีอาการ พร้อมท่องคาถาร่วมด้วย เป่าเช้า-เย็นทุกวัน จนกว่าจะหาย อาหารแสลง ไก่ ปลาหลด9. กระทรวงสาธรณสุขสูตรยา พญายอ ใบสดตำผสมเหล้า 7 วัน ใช้ทา 

แหล่งที่มา : kayasit.com