คำศัพท์ภาษาใต้ พูด ภาษาใต้ โกรธ ภาษาใต้

5 ตค. 56     88977

 

คำศัพท์ภาษาใต้ พูด ภาษาใต้ โกรธ ภาษาใต้

1.ดีปลี=พริกสด
2.ลอกอ=มะละกอ
3.หลาด=ตลาด
4.ลูกตอ=สะตอ
5.พลิกเหมีย=เท้าแพลง
6.กิ้มซี๋=ตะหลิว
7.ทุ้งหยะ=ทังขยะ
8.หมี่=บะหมี่
9.ลูกแจ=กุญแจ
10.ดานเตี้ยม=เขียง
11.เกือก=รองเท้า
12.ตีน=เท้า<คำนี้คงจารู้กัน หุหุ>
13.โคม=กะละมัง
14.บั้งกู๋=เก้าอี้ตั้วเล็กๆ
15.รถเครื่อง=รถจักยานยนต์
16.รถถีบ=รถจักยาน
17.หวังเหวิด=เป็นห่วง
18.หูนอน=ง่วงนอน
19.นอนหวันแยงโมง=นอนกินบ้านกินเมือง
20.หลบ=กลับ
21.นุ้ย=น้องสาว หรือ เด็ก
22.ผ้าถุง=ผ้าปาเต๊ะ
23.โททัด=ทีวี
24.โทสับ=โทรศัพท์
25.ต่อเช้า=พรุ่งนี้
26.พันพรือ=ยังไง
27.แลดี=ดูดี
28.ม่ายพรือ=ไม่เป็นไร
29.เป้า=กระเป๋า
30.โมง=ก้น

 

แหล่งข้อมูล https://www.dek-d.com