นิทาน เรื่อง ดวงอาทิตย์แต่งงาน

18 กพ. 56     197379

นิทานเรื่องสั้น มีข้อคิด นิทานเรื่องสั้น ผ้แต่งนิทาน เรื่อง ดวงอาทิตย์แต่งงาน ดวงอาทิตย์แต่งงาน

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น

เรื่อง ดวงอาทิตย์แต่งงาน
นิทาน > นิทานอีสป > เรื่อง ดวงอาทิตย์แต่งงาน


                                                               
                                                                       
                                                                     
นิทาน เรื่อง ดวงอาทิตย์แต่งงาน

กาลครั้งหนึ่ง
นานมาแล้ว มีข่าวลือมาถึงหูของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ว่า
ดวงอาทิตย์กำลังจะแต่งงาน บรรดาสัตว์ต่างๆพากันดีใจ
และอยากได้รับเกียรติในการร่วมงานแต่งครั้งนี้

เจ้ากบหนุ่มเสนอว่า “พวกเราน่าจะจัดงานฉลองให้กับดวงอาทิตย์กันนะ”

“เจ้าแน่ใจแล้วหรือ ?” เจ้าคางคกอาวุโสพูดขึ้น

“เจ้า
ลองคิดดีๆนะ หนองน้ำที่เคยเปี่ยมล้นไปด้วยน้ำใสบริสุทธิ์
แค่พระอาทิตย์ดวงเดียวยังทำให้หนองน้ำขอดแห้งได้ หากดวงอาทิตย์แต่งงาน
แล้วมีลูกมีหลานออกมา ทีนี้เราจะอยู่กันอย่างไรล่ะ ?


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อย่ามัวแต่ตื่นเต้นกับเรื่องของคนอื่น เพราะมันอาจจะเป็นภัยต่อเราเองได้

ดัดแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก หนังสือ 50 นิทานอีสป ประเทืองปัญญา ของ ปราง อุษา

         Link     https://fable.kippo.com