นิทาน เรื่อง มดกับนกพิราบ

5 ตค. 56     214001

นิทานเรื่องสั้นพร้อมภาพประกอบ นิทานเรื่องสั้น นิทานมดกับนกพิราบ นิทานอีสปมดกับนกพิราบ มดกับนกพิราบ

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น

เรื่อง มดกับนกพิราบ
นิทาน > นิทานอีสป > เรื่อง มดกับนกพิราบ


                                                               
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                 
นิทาน เรื่อง มดกับนกพิราบ

ณ แม่น้ำกลางป่ามีนกพิราบตัวหนึ่งบินเล่นลมอยู่แถวนั้น
“ช่วยด้วย …. ช่วยข้าด้วย” เสียงขอความช่วยเหลือจากมดน้อยที่กำลังจะจมน้ำ

                                                                       
                                                                       
                                                     
นิทาน เรื่อง มดกับนกพิราบ

นกพิราบเห็นพอดีจึงหาหนทางช่วย โดยการจิกเอาเศษไม้ให้เจ้ามดไต่ขึ้นมาจนรอดชีวิต
“ขอบคุณท่านจริงๆ เจ้านกพิราบ ถ้าไม่ได้เจ้าป่านนี้ข้าคงตายไปแล้ว ข้าจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลย” เจ้ามดบอก

                                                                       
                                                                       
                                                                       
นิทาน เรื่อง มดกับนกพิราบ

ทันใดนั้นเอง
นายพรานคนหนึ่งได้โก่งธนูเล็งหวังยิงเจ้านกพิราบ เจ้ามดน้อยเห็นเข้า
จึงช่วยนกพิราบ โดยการกัดเข้าที่ขาของนายพราน ทำให้นายพรานรู้สึก เจ็บ และ
คัน นายพรานจึงยิงธนูไม่โดนนกพิราบในที่สุด นกพิราบจึงรอดชีวิตได้        
                                                                       
              
                                                 
                                                                       
                                                                       
                     
นิทาน เรื่อง มดกับนกพิราบ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ทำคุณแก่ผู้ใดไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก สักวันจะได้ผลดีตอบสนอง

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก ThaiGoodView
ดัดแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก หนังสือ 50 นิทานอีสป ประเทืองปัญญา ของ ปราง อุษา

             Link     https://fable.kippo.com