วันฉัตรมงคล ประวัติ ความเป็นมา ภาษาไทยพร้อมแปลภาษาอังกฤษ

11 เมย. 54     71676
วันฉัตรมงคล (Coronation Day)

 

 

ในปี 2554 นี้ วันฉัตรมงคลตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2554

 

ประวัติ และความหมายของวันฉัตรมงคล


วันฉัตรมงคล ประวัติ ความเป็นมา ภาษาไทยพร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

พระราชพิธีฉัตรมงคลรัชกาลปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงกระทำพระราชิพิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นอันดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี จึงถือว่าวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นมงคลสมัย พสกนิสัย ของพระองค์ ต่างพร้อมใจ กันความรัก และ ความรักจงรักภักดี ต่อพระองค์โดยการจัดพิธีฉลอง วันขึ้นครองราชย์ ของพระองค์

ก่อน สมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยุ่หัว ยังคงไม่มีพิธีนี้ มีแต่พิธีที่จัดขึ้น เป็นการส่วนตัว โดยขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เพื่อฉลองเครื่องราชูปโภค และ ตำแหน่งซึ่งตนรักษามา และ จัดให้มีขึ้น ในช่วงเดือน 6 กระทั่ง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงกระทำ พิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2393 พระองค์ทรงพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษก เป็นมหามงคลสมัย ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศทั้งหลายที่มี พระเจ้าแผ่นดิน ( หรือพระราชินี) ครองประเทศ ย่อมนับถือว่า วันนั้นเป็น วันนักขัตฤกษ์มงคล กาลต่างก็จัดงาน ขึ้นเป็นอนุสรณ์ อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริ ว่าเป็นว่าเป็น การยากที่ จะทรง อธิบายความหมาย ของวันฉัตรมงคลต่อพสกนิกร ของพระองค์ โดยละเอียดได้ จึงทรงโปรด ให้เรียกชื่อ ไปตามเก่ากว่า งานสมโภชเครื่องราชูปโภค แต่ทำให้วันคล้ายวันราชาภิเษก กล่าวคือในวันนั้น (วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 )นิมนต์ พระสงฆ์มาสวดมนต์ รุ่งขึ้นพระสงฆ์ที่ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง

ใน รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดงาน 3 วันวันแรกตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม เป็นงานพระราชกุศลมทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย อุทิศถวายแต่ พระบรมราชบุพการีเป็นพิธีสงฆ์ สดัปกรณ์ พระบรมอัฐิ สมเด็จสวดพระพุทธมนต์ แล้ว พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สดัปกรณ์ พระบรมอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุรพการี วันที่ 4 พฤษภาคม เริ่มพระราชพิธี ฉัตรมงคล มีงานเลี้ยงพระและสมโภชเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ตอนเที่ยง ทหารบก ทหารเรือ ยิงปืนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด ในวันนี้ จะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้ที่สร้าง คุณงามความดี แก่ประเทศอีกด้วย

Coronation Day

The coronation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej took place on 5 May 1950. His Majesty is the ninth King of the Chakri Dynasty. On 5 May of every year, the Thai people rejoice and express their affection and loyalty to him by organizing a celebration on his coronation day.

Prior to the reign of King Rama IV (King Mongkut), there was no coronation ceremony in Thailand, there was only private ceremony held by high ranking officials to celebrate their Royal Regalia and positions in the 6th lunar month. A coronation, however, took place for the first time when King Rama IV was crowned on 15 May 1851. King Mongkut thought that the Coronation was an auspicious occasion but thought that it would be dificult to explain the meaning of the coronation day to his subjects in detail, he thus called this day as a "ceremony to commemorate the Royal Regalia" but was quite similar to that of a coronation. On that day (the 13th of the full moon in the 6th lunar month), following day monks were invited to have meal at the Dusit Maha Prasart Throne Hall in Grand Palace.

During the reign of the present king, the ceremony is performed for three days. The first day falls on 3 May in which the following ceremony will be performed; the king performs a merit-making ceremony at the Audience Hall of Amarindra in dedication to the deceased kings while Buddhist monks chant, give a sermon and perform a requiem on the royal ashes of the deceased kings. On 4 May, the Coronation Ceremonies begin with the proclamation of the Coronation Day read by the Chief of Brahmin priests followed by an evening chanting performed by Buddhist monks. Finally, 5 May is the actual date of the ceremony in which food is to be offered to monks and followed by a celebration of the Royal Regalia. At noon the Army and Navy fire a 21-gun salute in honour of the king. On this day, His Majesty the King also presents the royal decorations to the people who have made a valuable contribution to the country.


วันฉัตรมงคล , วันฉัตรมงคล ภาษาอังกฤษ , วันฉัตรมงคลเป็นภาษาอังกฤษ , ประวัติวันฉัตรมงคล , วันฉัตรมงคลมีความสําคัญอย่างไร , วันฉัตรมงคลภาษาอังกฤษ , ประวัติของวันฉัตรมงคล

ที่มา https://sunsite.au.ac.th/thailand/special_event/coronation/indext.html