คำศัพท์น่ารู้จากอินเทอร์เน็ต 10 ศัพท์น่ารู้คอมพิวเตอร์ ศัพท์คอมพิวเตอร์น่ารู้

5 ตค. 56     72786

10 ศัพท์น่ารู้คอมพิวเตอร์

หลายๆคนคงจะคุ้นๆกับคำศัพท์ที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้กันมาบ้างแล้ว สำหรับความหมายของแต่ละที่จะนำมาเสนอความหมาย

FireWire หรือ IEEE 1394 เป็นช่องต่ออุปกรณ์ความเร็วสูงที่ใช้ในการส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เช่น ภาพและเสียงจากกล้องวิดีโอ เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น โดยมีความเร็วสูงกว่า USB 1.1 ถึง 33 เท่า และ FireWire 800 ที่ใช้ในเครื่อง Higher-end ของแอปเปิล มีความเร็วสูงกว่า USB 1.1 ถึง 66 เท่า 

Cache คือ หน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงเป็น RAM ชนิดหนึ่งในโปรเซสเซอร์ ที่เรียกว่า SRAM (Static RAM) มีหน้าที่เก็บข้อมูลซึ่งถูกเรียกใช้บ่อยๆ และข้อมูลหรือคำสั่งที่เก็บอยู่ใน CACHE นี้จะถูกเรียกใช้งานได้เร็วกว่าการดึงข้อมูลจากหน่วยความจำหลัก (Main Memory) ที่ใช้ DRAM (Dynamic RAM) หลายเท่าตัว

Front-side bus คือช่องทางการสื่อสารข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมระหว่างโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำหลัก หรือ RAM ในทางเทคนิคแล้วความเร็ว Bus ถูกมองว่ามีความสำคัญน้อยกว่าความเร็วของโปรเซสเซอร์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยิ่งมีความเร็ว Bus มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเอื้อต่อการทำงานในหลายๆ ประเภท โปรเซสเซอร์ที่มีจำนวน Bus สูงๆ จึงเหมาะสำหรับการทำงานหนัก เช่น การทำคอมพิวเตอร์กราฟิก แต่ค่าความเร็ว Bus สูงก็มีข้อเสียตรงที่ไม่มีความคล่องตัวในการทำงานเบาๆ หลายๆ อย่างพร้อมกัน เช่น งานเอกสารทั่วไป หรือเล่นอินเทอร์เน็ต

Wi-Fi ย่อมาจาก Wireless Fidelity เป็นเทคโนโลยีส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงที่ใช้กันในระบบ เครือข่ายท้องถิ่น (WLAN) จะทำงานโดยการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านตัวรับส่งสัญญาณ ทำให้สามารถใช้ LAN และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะพบเทคโนโลยีนี้ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั่ว ไปในท้องตลาด

USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus คือ ช่องที่เอาไว้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิทัล เครื่องเล่น MP3 คีย์บอร์ด และเมาส์ เป็นต้น มาตรฐานดั้งเดิมของ USB คือ USB 1.1 ซึ่งมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 12.0 Mbps แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น USB 2.0 โดยมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 480 Mbps ซึ่งเร็วขึ้นถึง 40 เท่า

Ethernet เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้าน หรือสำนักงานเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง โดย Ethernet แบ่งออกเป็น 3 รุ่นคือ 10 Base-T, 100 Base-T และ 1,000 Base-T ซึ่งในปัจจุบันพบว่า 2 รุ่นแรกได้ถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดในท้องตลาดแล้ว ลักษณะของช่องเสียบ Ethernet นี้จะคล้ายกับช่องเสียบสายโทรศัพท์ แต่มีขนาดใหญ่กว่า

Dock หรือ docking station คืออุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่รวมช่องเสียบต่างๆ เช่น ช่องเสียบต่อจอ, คีย์บอร์ด, เมาส์, พริ้นเตอร์, ช่องเสียบ USB, FireWire, Ethernet และช่องต่อสัญญาณ AV เป็นต้น

Gigahertz (GHz) เป็นหน่วยวัดความเร็วของหน่วยประมาลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) โดยความเร็วหน่วยประมวลผลจะทำงานเป็นจังหวะคงที่ เรียกว่าสัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ดังนั้น 1 GHz จึงเท่ากับ 1 พันล้านจังหวะต่อ 1 วินาที เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็ว 2.2 GHz จะทำงานได้ 2.2 พันล้าน (2,200,000,000) จังหวะใน 1 วินาที

Hyperthreading คือ เทคโนโลยีที่จะทำการจัดการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งวิ่งผ่านเข้า-ออกหน่วยความจำต่างๆ (I/O) ได้ถึงสองเท่า (2 Thread) ในเวลาเดียวกัน และการทำงานในลักษณะนี้ ก็เทียบได้กับการใช้ CPU สองตัว ส่งงานต่างๆ ออกมาให้ทำทีละสองชิ้นพร้อมกัน คล้ายกับว่ามี CPU สองตัวบนเมนบอร์ด

PC cards หรือ PCMCIA cards เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการขยายขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ กออกไป โดยเมื่อเสียบ PC cards เข้าไปที่ด้านข้างของตัวเครื่องก็จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บางอย่างได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์, Wi-Fi, โมเด็ม, Ethernet card เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา : นิตยสาร ICT Magazine