สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

8 พค. 54     71277
สุดยอด 10 ประเทศที่เป็นมิตรสุดๆ

สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

 

10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดๆ

อันดับที่ 10

สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

Turkey
อันดับที่ 10 ได้แก่ประเทศ Turkeyอันดับที่ 9

สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

Scotland
อันดับที่ 9 ได้แก่ประเท ศ Scotlandอันดับที่ 8

สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

Thailand
อันดับที่ 8 ได้แก่ประเทศ Thailand


อันดับที่ 7

สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

Vietnam
อันดับที่ 7 ได้แก่ประเทศ Vietnamอันดับที่ 6

สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

Indonesia
อันดับที่ 6 ได้แก่ประเทศ Indonesiaอันดับที่ 5
สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก


Fiji
อันดับที่ 5 ได้แก่ประเทศ Fijiอันดับที่ 4
สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก


Malawi
อันดับที่ 4 ได้แก่ประเทศ Malawiอันดับที่ 3

สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

United States
อันดับที่ 3 ได้แก่ประเทศ United States

อันดับที่ 2

สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

Samoa
อันดับ ที่ 2 ได้แก่ประเทศ Samoa อเมริกันซามัว (American Samoa) เป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกา ซามัวและอเมริกันซามัวถูกแบ่งแยกโดยส่วนของประเทศซามัวในปัจจุบันอยู่ในการ ครอบครองของประเทศเยอรมนี ต่อมาก็ได้ถูกครอบครองโดยประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนของอเมริกันซามัวก็ได้ถูกครอบครองโดยสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบันอันดับที่ 1

สุดยอด 10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดที่สุดในโลก

Ireland
อันดับที่ 1 ได้แก่ประเทศ Ireland ไม่ว่าจะจัดกี่ครั้ง มีชื่อประเทศนี้ติดอันดับ 1 ตลอด

 

ประเทศที่เป็นมิตร , สุดยอดประเทศที่เป็นมิตร , ประเทศที่น่าท่องเที่ยว , ประเทศที่น่าเที่ยว , สุดยอดประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุด , ประเทศที่เป็นมิตรที่สุด , ประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในโลก , ประเทศที่เป็นมิตรมากที่สุด

ที่มา eduzones.com