งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินคน รูปงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

22 มิย. 54     72776

งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินคน รูปงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 Biggest snake งู ใหญ่ที่สุดในโลก เท่าที่เคยอุบัติขึ้นมาในโลก คืองูที่มีชื่้อว่า Titanoboa cerrejonensis มันมีความยาว 12.9 เมตร ลำตัวกว้างกว่า 0.9 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 1.25 ตัน ( หนักประมาณรถยนต์ขนาดเล็กคันหนึ่ง ) โดยมันมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 60 ล้านปีที่ผ่านมา ตอนนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยได้มีการค้นพบฟอสซิล ( Fossil ) กระดูกสันหลัง ที่ป่าฝนในอเมริกาใต้ ทางตอนเหนือของประเทศโคลัมเบีย ( Colombia )

งู Titanoboa cerrejonensis มีความเกี่ยวพันธุ์กับงู คอนสติ๊กเตอร์(boa constrictor) ในปัจจุบัน มันมีความยาวพอๆกับ T-Rex ทีเดียว แต่เมื่อเจ้างู Titanoboa cerrejonensis ปรากฎตัวขึ้นมาบนโลกเจ้า T-Rex ก็สูญพันธุ์ไปแล้ว 5 ล้านปี

งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินคน รูปงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ด้านซ้ายเป็นกระดูกงูอนาคอนด้า ขนาด 5.1 เมตร ในปัจจุบัน ส่วนด้านขวาเป็นฟอสซิลกระดูกสันหลัง งู ใหญ่ที่สุดในโลก ( Titanoboa cerrejonensis )

งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินคน รูปงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รูป ฟอสซิลที่ค้นพบทั้งหมด
งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่มา.. https://wowboom.blogspot.com

นี่คืองู Anaconda

งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถกินคนได้ ปากของมันอ้าได้ 180 องศา

งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินคน รูปงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินคน รูปงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินคน รูปงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินคน รูปงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก