ใบประวัติส่วนตัว resume english ประวัติส่วนตัว resume ที่ยอดนิยมกันในปัจจุบัน

7 มิย. 54     72092
ประวัติส่วนตัว Resume รูปแบบที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน    
รูปแบบ ประวัติส่วนตัว ( Resume )
 
Resume รูปแบบที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ 2-3 แบบ ดังนี้

1. แบบ Chronological
รูปแบบ : เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากและเป็นที่ชื่นชอบของบริษัทผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ ในการเขียน Resume รูปแบบนี้ จะเน้นที่ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการทำงานของผู้สมัครจะถูกจัดเรียงตามลำดับ วันเวลา โดยให้งานที่ทำล่าสุด อยู่บนสุดของรายการ

จุดเด่น :
Resume รูปแบบนี้ จะเหมาะกับผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อน และรู้ตำแหน่งแน่นอนว่าจะสมัครในตำแหน่งใด และจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากงานที่ผู้สมัครกำลังทำอยู่ ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับงานที่ต้องการสมัคร เพราะ Resume รูปแบบนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นได้ง่ายและรวดเร็วว่า ผู้สมัครเคยทำงานอะไรมาบ้าง และมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด

จุดด้อย :
Resume รูปแบบนี้ จะไม่เหมาะกับผู้สมัครงานหน้าใหม่ หรือเพิ่งศึกษาจบ เพราะ Resume แบบนี้ จะไปย้ำให้เห็นว่า คุณขาดประสบการณ์การทำงาน หรือถ้าคุณเป็นคนที่ห่างหายจาการทำงานไปนาน และเพิ่งจะมาสมัครใหม่ Resume แบบนี้ก็ไม่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน เพราะมันจะไปตอกย้ำความหยุดนิ่งของคุณ และทำให้เห็นว่าคุณไม่ได้ทำงานมานานเท่าใดแล้ว

2. แบบ Functional
รูปแบบ : เป็นรูปแบบที่จะเน้นทื่ทักษะและผลงานความสำเร็จของผู้สมัครเป็นสำคัญ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวับประวัติการทำงานจะถูกสรุปเพียงย่อ ๆ เท่านั้น
การเขียน Resume รูปแบบนี้ จะเรียงเอา ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวข้องที่ผ่านมา (รวมทั้ง ประวัติการศึกษา) อยู่บนสุด เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถสังเกตว่า คุณมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัครขนาดไหน

จุดเด่น :
Resume รูปแบบนี้จะมีประสิทธภาพมาก หากคุณเคยผ่านงานในตำแหน่งที่ใกลัเคียงกับที่ตั้งใจสมัครมาก่อน เพราะจะช่วยเน้นย้ำให้เห็นทักษะการทำงานของคุณอย่างชัดเจนขึ้น โดยทั่วไปแล้ว Resume รูปแบบนี้จะเหมาะกับผู้ที่เรียนจบมาใหม่ ๆ หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่มากนัก

จุดด้อย :
ผู้ว่าจ้างหลาย ๆ คนมักจะมองว่า Resume แบบนี้ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานไม่ครบถ้วน


3. แบบ Combination
รูปแบบ : เป็นรูปแบบที่ผสมผสานข้อดีของ Chronological กับ Functional ไว้ด้วยกัน โดยจะใช้รูปแบบของ Funictional เป็นหลัก แต่เพิ่มประวัติการทำงาน อย่างย่อเข้าไป การจัดเรียง จะเริ่มจากการนำเสนอผลงานความสำเร็จ ตามด้วยประวัติการทำงาน ผู้สมัครจะต้องเปิดเผยว่าเคยทำงานที่ใด เมื่อไร และตำแหน่งอะไรให้ครบถ้วน

จุดเด่น :
Resume รูปแบบนี้ จะช่วยให้ผู้สมัครสามารถเน้นทักษะ ความสามารถของผู้สมัคร ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ก็ยังไม่ละเลยที่จะให้ข้อมูล เกี่ยวกับประสบการณ์ การทำงานซึ่ง บริษัทส่วนใหญ่ให้ความสนใจอยู่

 

ที่มา : https://www.thannews.th.com

โหลด :  ตัวอย่าง Resume คลิกที่  ใบประวัติส่วนตัว resume english ประวัติส่วนตัว resume ที่ยอดนิยมกันในปัจจุบัน