สุภาษิตกฎหมาย: คำคม กฎหมาย ตอน 7

7 ธค. 54     73029
สุภาษิตกฎหมาย: คำคม กฎหมาย ตอน 7

 

 

Agentes et consentientes, pari poena, plectentur.
ผู้ลงมือกระทำกับผู้ยินยอมให้มีการกระทำ ย่อมได้รับโทษเท่ากัน

 

Aliud est celare, aliud tecere.
การปิดบังซ่อนเร้น กับการนิ่งเฉยเสียเป็นคนละเรื่องกัน

 

Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum.
พินัยกรรมย่อมเปลี่ยนได้เสมอจนกว่าผู้ทำจะตาย

 

Arbor dum crescit; lignum cam crescere nescit.
ขณะยังงอกงามอยู่ก็เรียกว่าต้นไม้ หยุดงอกงามเมื่อใดก็กลายเป็นไม้

 

Arma in armatos sumere jura sinunt.
กฎหมายยอมให้ใช้อาวุธต่อสู้กับผู้มีอาวุธ