คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ - รวมคําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ เครื่องประดับ ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย มีที่เดียว

3 มีค. 54     72976

คำราชาศัพท์

หมวดเครื่องประดับ

ราชาศัพท์                                                        ความหมาย

พระจุฑามณี                                                        ปิ่นประดับเพชร

พระอุณหิส                                                          กรอบหน้า

พระมหามงกุฎ                                                     หมายถึงพระมหาพิชัยมงกุฎในเครื่อง-

                                                                        เบญจราชกกุธภัณฑ์

พระกุณฑล                                                         ต่างหู

ตุ้มพระกรรณ                                                      ต่างหู

พระกรรเจียก                                                      จอนหู

เกยูร                                                                 สร้อยอ่อน, ทองต้นแขน

สร้อยพระศอ                                                       สร้อยคอ

พระมหาสังวาล                                                    สร้อยตัว, สร้อยยาวสวมสะพายแล่ง

ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัย                              กำไล

พาหุรัด                                                              กำไลต้นแขน

สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย                                    สร้อยข้อมือ

พระกำไลหยก                                                     กำไลหยก

กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท                                กำไลข้อเท้า

พระธำมรงค์                                                        แหวน

รัดพระองค์                                                          เข็มขัด

พระปั้นเหน่ง                                                       หัวเข็มขัด