คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ - รวมคําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ในครัว ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย มีที่เดียว

3 มีค. 54     72811

คำราชาศัพท์ 

หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

ราชาศัพท์                                                         ความหมาย

พระสุพรรณภาชน์                                                โต๊ะทองคำสำหรับตั้งสำรับคาวหวาน

พระสุพรรณศรี                                                    กระโถนเล็ก

พระสุพรรณราช                                                  กระโถนใหญ่

พระทวย                                                             คันทวยสำหรับรองรับกระโถน หรือรับพระภูษาโยง

บ้วนพระโอษฐ์                                                     กระโถน

โต๊ะเสวย                                                            โต๊ะรับประทานอาหาร

ฉลองพระหัตถ์ช้อน                                               ช้อน

ฉลองพระหัตถ์ส้อม                                               ส้อม

ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ                                           ตะเกียบ

ผ้าเช็ดพระหัตถ์                                                    ผ้าเช็ดมือ

ชามชำระพระหัตถ์                                                ชามล้างมือ

พระมังสี                                                             พานรองสังข์ จอกหมาก

พระตะพาบ, พระเต้า (คนโท)                                   คนโทน้ำ

พระมณฑปรัตนกรัณฑ์                                          ขันน้ำทรงมณฑปพานรอง มีจอกลอย

พระมณฑปพระสุธารส                                           หม้อน้ำดื่ม

พระเต้าทักษิโณทก                                               เต้ากรวดน้ำ

พระสุวรรณภิงคาร                                                หม้อน้ำทำด้วยทองคำรูปคนโท

ชามเครื่องต้น, ถ้วยชามเครื่องต้น                             ถ้วยชาม

จานเครื่องต้น                                                       จาน

มีดคาว, มีดหวาน, มีดผลไม้                                    มีด

ที่พระสุธารส                                                        ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

ถาดพระสุธารส                                                    ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

ถ้วยพระสุธารส                                                    ถ้วยน้ำ

 

www.gotoknow.org