ภาษาน่ารู้ : วันเดือนปีในภาษามลายู เขียนอย่างไร พร้อมตัวอย่างการเขียน

12 มีค. 54     79837

วันเดือนปีในภาษามลายู

                การบอก วัน เดือน ปี ในภาษามลายู 

สวัสดีครับ และ "Selamat Datang"  (เซอลามัต ดาตัง) "ยินดีต้อนรับ" พบกันอีกครั้งกับมุมเข็มภาษา (ภาษามลายู) ฉบับนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีในภาษามลายูเพื่อให้ผู้อ่านสามารถถาม-ตอบ และบอกวันเดือนปีกับคนที่พูดภาษามลายูได้ถูกต้องและเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย ก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อวันทั้งเจ็ดในภาษามลายูกันก่อน (ชื่อวันในภาษามลายูเป็นคำนามเฉพาะ เป็นศัพท์ยืมจากภาษาอาหรับ เพราะฉะนั้น เวลาเขียนภาษามลายูด้วยอักษรโรมันต้องขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่)

Isnin       (อิสนีน)               จันทร์

Selasa     (เซอลาซา)           อังคาร

Rabu      (ราบู)                    พูธ

Khamis  (คามิส)                  พฤหัสบดี

Jumaat   (ญูมาอัต)               ศุกร์

Sabtu     (ซับตู)                    เสาร์

Ahad      (อาฮัด)                   อาทิตย์

คำว่า "hari" (ฮารี) แปลว่า "วัน"  เมื่อต้องการบอกชื่อวันควรใส่ "hari" นำหน้าเสมอ เช่น พูดว่า hari Isini (วันจันทร์) hari Rabu (วันพุธ) เป็นต้น การถามว่าวันนี้วันอะไร ให้ถามด้วยประโยค Hari ini hari apa? (ฮารี อีนี ฮารี อาปา) หรือหากจะถามว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ หรือมะรืนนี้ในภาษามลายู ก็ให้ใช้คำว่า "kelmarin" (เกิลมาริน) "esok"(แอโซะ) หรือ "lusa" (ลูซา) แทน hari ini ในประโยคข้างต้น ก็จะเป็น

Kelmarin hari apa?            "เมื่อวานวันอะไร"  อาจตอบว่า Kelmarin hari...ชื่อวัน...

Esok hari apa?                      "พรุ่งนี้วันอะไร"      อาจตอบว่า Esok hari...ชื่อวัน...

Lusa hari apa?                      "มะรืนนี้วันอะไร"   อาจตอบว่า Lusa hari...ชื่อวัน...

การถาม-ตอบวันที่ในภาษามลายูดูแล้วอาจแตกต่างไปจากภาษาไทยเล็กน้อย เพราะคำว่า วันที่ ภาษามลายูเรียกว่า "hari bulan" (แปลตามตัวแล้วอาจไม่เกี่ยวข้องกันเลย ซึ่งแปลว่า วัน เดือน) ถ้าจะถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ ให้ถามด้วยประโยค " Hari ini berapa hari bulan" (ฮารี อีนี เบอราปา ฮารี บูลัน)  เช่นเดียวกันหากจะถามว่า เมื่อวาน พรุ่งนี้ หรือมะรืนนี้วันที่เท่าไหร่ก็ให้แทนคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคข้างต้น  ทีนี้เมื่อต้องการตอบว่าวันที่เท่าไหร่ก็ให้ระบุตัวเลขลงไปแล้วก็ตามด้วย ชื่อเดือน  (ชื่อเดือนในภาษามลายูนิยมใช้ชื่อเดือนเดียวกันในภาษาอังกฤษแต่เขียนอาจแตก ต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อให้ตรงกับระบบการสะกดคำในภาษามลายู ส่วนปีก็จะใช้ปี ค.ศ.) สมมุติว่า วันนี้วันที่ 15 กันยายน 2005 ก็เป็น Hari ini 15 hari bulan September 2005 (เกี่ยวกับตัวเลขนั้นผู้เขียนจำได้ว่าเคยเขียนลงในบทความของรอบรั้ว ศิลปศาสตร์ไปแล้ว ผู้อ่านลองศึกษาดู) การเขียนชื่อเดือนในภาษามลายู มีดังนี้

Januari  (ม.ค)                       Fabruari     (ก.พ)                    Mac  (มี.ค)

April  (เม.ย)                          Mei  (พ.ค)                             Jun  (มิ.ย)

Julai (ก.ค)                             Ogos  (ส.ค)                           September  (ก.ย)

Oktober   (ต.ค)                      November  (พ.ย)                    Disember  (ธ.ค)

หวังว่าผู้อ่านจะสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงได้ และขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษามลายูนะครับ

 

ที่มา Bahasa Research อ.กามารุดดีน อิสายะ
Lecturer
Department of Thai Language and Eastern Languages

researchers.in.th