คำคมนักปราชญ์เป็นภาษาอังกฤษ น่าอ่านมาก

26 ตค. 54     74875
คำคมนักปราชญ์เป็นภาษาอังกฤษ น่าอ่านมากคำคมบาดใจ…เป็นภาษาอังกฤษมีคำแปลให้ด้วยคำคมนักปราชญ์เป็นภาษาอังกฤษ น่าอ่านมาก
Never say that i’m  the one
ifyou dream of more than me
อย่าพูดว่าแนเป็นหนึ่งเดียว
หากคุณยังฝันถึงใครอีกหลายคน
Never lock up my heart
if you don’t have the key
อย่าปิดกั้นหัวใจฉัน
หากคุณยังไม่มีกุญแจ
Never hold my hand
if you mean to break my heart
อย่าได้จับมือฉัน
หากคุณหมายทำลายชีวิตฉัน
Never say hello
if think you’ll say goodbye
อย่าเอ่ยทักทาย
หากคุณคิดจะบอกว่าลาก่อน
Never look into my eyes
if you are telling me a lie
อย่ามองตาฉัน
หากเธอกำลังโกหก
His love is like wind.
you can’t see it but
you can feel it
รักเหมือนสายลม
คุณไม่สามารถมองเห็นได้
แต่คุณสามารถสัมผัสกับมันได้

คำคมนักปราชญ์เป็นภาษาอังกฤษ น่าอ่านมาก

คำคมนักปราชญ์เป็นภาษาอังกฤษ น่าอ่านมาก
คำคมความรัก เป็นคำคมภาษาอังกฤษมีคำแปล
คำคมนักปราชญ์เป็นภาษาอังกฤษ น่าอ่านมาก
I’ll get along, you’ll find another

 

And I’ll be here if you should find

you ever need me.

Don’t say a word about tomorrow or forever

There’ll be time enough for sadness

when you leave me…

 

ฉันยังดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป และเธอ…ก็จะได้พบคนอื่นๆ เรื่อยไป

ฉันจะยังคงอยู่ที่นี่ ถ้าเธอยังต้องการฉัน เธอก็จะได้พบ

อย่าเอ่ยวาจา ถึงคำว่าพรุ่งนี้…หรือว่าชั่วนิจนิรันดร์

เวลาแห่งความหม่นเศร้าจะมีอีกมากมายนัก ยามเธอจากฉันไป…

Happiness is a way station between too much and too little.

“ความสุขอยู่ที่ความไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป”

If you always do what interests you, then at least one person is pleased.

ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอ

Love cannot see with eyes but can see with mind……..

ความรักไม้ได้มองเห็นด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ(ความรู้สึกไง

Freedom is to think your own Thoughts and live your own Life.”

อิสรภาพคือการได้คิดในสิ่งที่ต้องการและมีชีวิตอยู่ในแบบฉบับของตัวเอง

“Love is not measured by how you feel, but how you make the other person feel.”

ความรักไม่ได้วัดโดยความรู้สึกของคุณ แต่วัดจากการที่คุณทำให้เขารู้สึกอย่างไร

So send it to everyone that you never will forget.

ดังนั้นจงส่งสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้ทุกคนที่ท่านจะไม่มีว้น

—ลืมเขาออกจากใจ–

It may take only a minute to like someone,

only an hour to have a crush on someone

and only a day to love someone

but it will take a lifetime to forget someone.

มันอาจจะใช้เวลาเพียงชั่วนาทีที่จะชอบใครสักคน

เพียงชั่วโมงที่จะนึกรักใครสักคน

และเพียงชั่ววันที่จะรักใครสักคน

แต่มันจะใช้เวลาชั่วชีวิตของท่านที่จะลืมคนคนนั้น

All’s fair in love and war.

ในสงครามและความรัก ไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะ

คำคมนักปราชญ์เป็นภาษาอังกฤษ น่าอ่านมาก