อักษรพิเศษ alt รวมไว้เพียบ วิธีเรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt

20 สค. 53     73562
เรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt

เคยเห็นไหมครับ ว่าเวลาที่คุย IM ไม่ว่าจะเป็น MSN, Live Messenger, Skype, Goolgle Talk, Yahoo Messenger หรือโปรแกรมสนทนาออนไลน์อื่นๆ เราจะเห็นว่าบางคนหรือคู่สนทนาของเราพิมพ์สัญลักษณ์ต ัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษๆ แปลกๆส่งมา หรือแม้กระทั่งตกแต่งเว็บ Social หรือบล็อกต่างๆ เช่น Facebook, Myspace, Hi5, Exteen, Bloggang เป็นต้น แล้วเราจะเรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั ้นได้อย่างไร?

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเรียกใช้งานตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้นด้วยปุ่ม Alt คีย์ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีการ ก็คือ ให้กดปุ่ม Alt คีย์ค้างไว้ ตามด้วยกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ด เมื่อกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ดที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม Alt คีย์ที่กดค้างไว้ จากนั้นคุณก็จะเห็นตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษ ปรากฏขึ้นมาแล้วหล่ะครับ
อ้างถึง
ยกตัวอย่าง เช่น: Alt-0169 = © or Alt-0174 = ® or Alt-0153 = ™


Alt-0128 €   Alt-0252 ü   Alt-0129 �  Alt-0130 ‚        Alt-0131 ƒ
Alt-0132 „   Alt-0253 ý   Alt-0133 …   Alt-0134 †       Alt-0135 ‡
Alt-0136 ˆ   Alt-0254 þ   Alt-0137 ‰ Alt-0138 Š      Alt-0139 ‹
Alt-0140 Œ  Alt-0255 ÿ   Alt-0141 �  Alt-0142 Ž      Alt-0143 �
Alt-0144 �  Alt-0248 ø   Alt-0145 ‘    Alt-0146 ’       Alt-0147 “
Alt-0148 “   Alt-0249 ù   Alt-0149 •    Alt-0150 –      Alt-0151 —
Alt-0152 ˜   Alt-0250 ú   Alt-0153 ™  Alt-0154 š      Alt-0155 ›
Alt-0156 œ  Alt-0251 û   Alt-0157 �  Alt-0158 ž      Alt-0159 Ÿ
Alt-0160      Alt-0244 ô   Alt-0161 ¡   Alt-0162 ¢      Alt-0163 £
Alt-0164 ¤   Alt-0245 õ   Alt-0165 ¥   Alt-0166 ¦      Alt-0167 §
Alt-0168 ¨   Alt-0246 ö   Alt-0169 ©  Alt-0170 ª      Alt-0171 «
Alt-0172 ¬   Alt-0247 ÷   Alt-0173 ­    Alt-0174 ®      Alt-0175 ¯
Alt-0176 °   Alt-0240 ð   Alt-0177 ±   Alt-0178 ²      Alt-0179 ³
Alt-0180 ´   Alt-0241 ñ   Alt-0181 µ   Alt-0182 ¶      Alt-0183 ·
Alt-0184 ¸   Alt-0242 ò   Alt-0185 ¹   Alt-0186 º      Alt-0187 »
Alt-0188 ¼  Alt-0243 ó   Alt-0189 ½  Alt-0190 ¾     Alt-0191 ¿
Alt-0192 À   Alt-0236 ì    Alt-0193 Á   Alt-0194       Alt-0195 Ã
Alt-0196 Ä   Alt-0237 í    Alt-0197 Å   Alt-0198 Æ    Alt-0199 Ç
Alt-0200 È   Alt-0238 î    Alt-0201 É   Alt-0202 Ê     Alt-0203 Ë
Alt-0204 Ì    Alt-0239 ï    Alt-0205 Í    Alt-0206 Π     Alt-0207 Ï
Alt-0208 Р  Alt-0232 è   Alt-0209 Ñ   Alt-0210 Ò      Alt-0211 Ó
Alt-0212 Ô   Alt-0233 é   Alt-0213 Õ   Alt-0214 Ö      Alt-0215 ×
Alt-0216 Ø   Alt-0234 ê   Alt-0217 Ù   Alt-0218 Ú      Alt-0219 Û
Alt-0220 Ü   Alt-0235 ë   Alt-0221 Ý   Alt-0222 Þ      Alt-0223 ß
Alt-0224 à   Alt-0231 ç   Alt-0225 á    Alt-0226 â      Alt-0227 ã
Alt-0228 ä   Alt-0230 æ  Alt-0229 å
 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โปรแกรม Character Map Utility ซึ่งเป็นยูทิลิตีฟรีตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับวินโดวส์ ซึ่งคุณสามารถคัดลอก และวางตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Frontpage หรือโปรแกรมอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเรียกใช้ Character Map Utility ทำได้ดังนี้
1. ให้ไป Start > Programs > Accessories > System Tools > Character Map
2. หรือไปที่ Start > Run > จากนั้นพิมพ์ว่า Charmap แล้ว OK หรือกดปุ่ม Enter
3. หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกรูปแบบตัวอักษร แล้วคลิกที่ตัวอักษรพิเศษที่คุณต้องการ จากนั้นก็คลิก Copy แล้วเอาไปวางในโปรแกรมที่คุณต้องการ
เห็นไหมหล่ะครับ วิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถใช้งานตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษได้แล ้วหล่ะครับ

เครดิต:Webmonster

ดูหัวข้ออื่นๆ

อักษรพิเศษในการตั้งชื่อ ปังยา อักษรพิเศษแปลกๆ รวมไว้มากมาย มาตั้งชื่อ ในเกมส์ ปังย่า ให้สวยหรูด้วย ตัวตัวหนังสือแปลกๆ กัน 
อักษรพิเศษ dek-d อักขระพิเศษ ตัวอักษรน่ารัก ๆ เก๋า ๆ 
อักษรพิเศษรูปดาว มีอักษรพิเศษมาฝาก 
อักษรพิเศษในออดิชั่น อักษรพิเศษใน Audition เผื่อใครยังไม่รู้ 
อักษรพิเศษpb วิธีพิมพ์อักษรพิเศษ PB ได้รวมขั้นการใช้ละเอียดที่สุด 
อักษรพิเศษ msn เเจกอักษรพิเศษ MSN ก้อปไปเล้ย เปิดไห้ชมได้ ภาคสอง 
อักษรพิเศษ alt รวมไว้เพียบ วิธีเรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt  
อักษรพิเศษhi5 อักษรพิเศษแต่งชื่อโปรไฟล์ มากมายให้เลือก อักษรพิเศษ อักขระพิเศษ สำหรับใช้ตกแต่ง โปรไฟล์ Hi5 หรือ MSN