จับปลาสองมือ ศาสนสุภาษิต สำนวนสุภาษิต สุภาษิต จับปลาสองมือ

5 ตค. 56     116309

จับปลาสองมือ ศาสนสุภาษิต สำนวนสุภาษิต สุภาษิต จับปลาสองมือ

จับปลาสองมือ

เป็นสำนวนหมายถึง คนที่มุ่งหวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อม ๆ กันสองอย่าง โดยไม่คำนึงว่าตนเองมีความสามารถที่จะทำได้หรือไม่ เปรียบได้กับการใช้มือจับปลาตัวเดียวให้มั่นดีกว่าจับด้วยมือเดียวหรือข้าง ละตัว ซึ่งอาจจะไม่มั่นพอ ทำให้ปลาทั้งสองตัวหลุดตกน้ำไปหมดเลยก็ได้ สำนวนนี้เปรียบเทียบได้กับการที่ผู้ชายเราคิดจะมีภรรยาทีเดียวสองคน โดยวิธีเกี้ยวผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกัน.

 จับปลาสองมือ

 

 

  ความหมาย  ทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจไม่สำเร็จสักอย่าง

     ที่มา      การจับปลาต้องจับที่ละตัวโดยใช้สองมือจับให้มั่น ถ้าจับพร้อมกันด้วยมือข้างละตัว ปลาอาจหลุดมือไปทั้งสองตัว

      อย่าจับปลาสองหัตถ์จะพลัดพลาด   จับให้ลงคงให้ขาดว่าเป็นผัว

  จึงนับว่าคนดีไม่มีมัว                        ถ้าชายชั่วร้างไปมิใช่ชาย

   Link   https://www.thaigoodview.com

 

จับปลาสองมือ

 

 จับปลาสองมือ ศาสนสุภาษิต สำนวนสุภาษิต สุภาษิต จับปลาสองมือ

      เป็นสำนวนหมายถึง  คนที่มุ่งหวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อม ๆ กันสองอย่าง  โดยไม่คำนึงว่าตนเองมีความสามารถที่จะทำได้หรือไม่  เปรียบได้กับการใช้มือจับปลาตัวเดียวให้มั่นดีกว่าจับด้วยมือเดียวหรือข้าง ละตัว  ซึ่งอาจจะไม่มั่นพอ  ทำให้ปลาทั้งสองตัวหลุดตกน้ำไปหมดเลยก็ได้  สำนวนนี้เปรียบเทียบได้กับการที่ผู้ชายเราคิดจะมีภรรยาทีเดียวสองคน  โดยวิธีเกี้ยวผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกัน
Link  https://www.suphasitthai.com   https://www.legendnews.net