ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง ศาสนสุภาษิต สำนวนสุภาษิต ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง

2 กพ. 56     11633

ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง ศาสนสุภาษิต สำนวนสุภาษิต ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง

ความหมาย

สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวย ใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นนัย กินความลึกซึ้ง แต่เป็นที่เข้าใจกันแพร่หลาย ถ้อยคำที่เรียบเรียงไว้จะสลับที่หรือตัดทอนไม่ได้ เช่น หัวหกก้นขวิด หมูไปไก่มา ตีนเท่าฝาหอย อ้อยเข้าปากช้าง ขวานผ่าซาก คว้าน้ำเหลว ปั้นน้ำเป็นตัว ฯลฯ

คำพังเพย จะเป็นคำที่กล่าวกลางไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่อง มีความหมายทำนองติชม การเปรียบเทียบ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติ เช่น คางคกขึ้นวอ กระต่ายตื่นตูม เห็นช้างขี้ อย่าขี้ตามช้าง ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

สุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่กล่าวเป็นทำนองให้ข้อคิด คติ สั่งสอน เพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่ว เช่น ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ฝนทั่งให้เป็นเข็ม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วอย่าชิงสุกก่อนห่าม อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว กงเกวียนกงกรรม รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

ข้อสังเกต โดยทั่วไปสำนวนจะมีความหมายครอบคลุมถึง สุภาษิต สุภาษิต คำพังเพย จึงยากที่จะแยกกันได้เด็ดขาด

      Link   https://www.kanzuksa.com

  ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง ศาสนสุภาษิต สำนวนสุภาษิต ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง                  

หมายความว่า -  พูดจาหว่านล้อม อ้างโน่นอ้างนี่ เพื่อให้ คล้อยตาม
ตัวอย่าง - ทันทีที่สามีกลับถึงบ้านเวลา 02.00 นาฬิกา เขาก็เริ่ม ชักแม่น้ำ ทั้งห้า ทั้งปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยา บางที เพิ่ม ป่าสัก เข้าไปเป็น 6 แม่น้ำ ก็ยังหา อะไรน่าเชื่อไม่ได้สักอย่าง


      Link    https://www.classifiedthai.com

แม่น้ำทั้งห้าในสำนวนนี้ หมายถึง แม่น้ำ ๕ สายในอินเดียได้แก่ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และมหิ

          สำนวนนี้มีมูลมาจากมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมาร  เมื่อชูชกจะกล่าวขอสองกุมารต่อพระเวสสันดร ไม่ทูลขอตรง ๆ แต่นำเอาแม่น้ำทั้งห้ามาเปรียบ ว่าไหลแผ่สาขาเป็นประโยชน์แก่ฝูงชนอย่างไร  ก็เหมือนน้ำพระทัยของพระเวสสันดรอย่างนั้น

          “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เป็นสำนวนหมายความว่า ใครจะพูดขอร้องอะไรก็ตาม ไม่พูดตรงๆ ตามจุดประสงค์  แต่พูดเรื่องอื่นๆ  หว่านล้อมเสียก่อนแล้วจึงหันเข้าหาจุดประสงค์

          ทั้งหมดนี้เป็นคำอธิบา ยในหนังสือสำนวนไทย โดยกาญจนาคพันธุ์

“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”

      Link   https://guru.sanook.com