นิทาน เรื่อง หมาป่ากับหนังแกะ

5 ตค. 56     80311

นิทานเรื่องสั้นให้ข้อคิด นิทานเรื่องสั้นๆ นิทานเรื่องหมาป่ากับหนังแกะ หมาป่ากับหนังแกะ นิทานสั้นๆพร้อมรูป

 

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น

 

เรื่อง หมาป่ากับหนังแกะ
นิทาน > นิทานอีสป > เรื่อง หมาป่ากับหนังแกะ


                         
นิทาน เรื่อง หมาป่ากับหนังแกะ

ณ ท้องทุ่งอันเขียวขจีแห่งหนึ่ง จะเต็มไปด้วยฝูงแกะที่เจ้าของพามากินหญ้าในช่วงเช้าของแต่ละวัน

เจ้าหมาป่าตัวหนึ่งอยากได้แกะมาเป็นอาหารจึงมาคอยดักซุ่มดูอยู่เป็นประจำ ว่าจะหาวิธีใดจับแกะเหล่านี้กินได้

"อืม ข้าจะทำยังไงดีนะ ถึงจะได้พวกแกะเหล่านี้เป็นอาหารอันโอชะ"  เจ้าหมาป่าบ่นกับตัวเอง

ใน
ที่สุดมันก็คิดแผนการออกว่า มันจะต้องปลอมตัวเองเป็นแกะ
แล้วปะปนเข้าไปในฝูงแกะ เพียงเท่านี้ก็ไม่มีใครสงสัยแล้ว
ทันใดนั้นมันก็ไปขโมยหนังแกะของชาวบ้านละแวกนั้นมาคลุมตัว
แล้วเข้าไปแฝงตัวในฝูงแกะได้อย่างแนบเนียน

เจ้าของแกะไม่รู้เลยมีเจ้าหมาป่าคอยแอบแฝง คิดจะกินแกะของเขาเป็นอาหาร

วัน
หนึ่งเจ้าของแกะ ไม่มีอาหารกินเลย
จึงตัดสินใจจับแกะในฟาร์มของเขามากินเป็นอาหาร
แต่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะนำแกะตัวใดมาทำเป็นอาหาร เมื่อมองไปมองมา
จึงตัดสินใจจับหมาป่าที่แฝงเป็นแกะมาฆ่ากินเป็นอาหาร เพราะเห็นว่าตัวใหญ่
อ้วนท้วน สมบูรณ์กว่าแกะตัวอื่นๆ


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คนปองร้ายกับผู้อื่น ย่อมจะได้ผลร้ายกลับสนอง
ดัดแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก หนังสือ 50 นิทานอีสป ประเทืองปัญญา ของ ปราง อุษา

             Link     https://fable.kippo.com