นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ

5 ตค. 56     114265

นิทานเรื่องสั้น ข้อคิด สรุปนิทานเรื่องสั้น นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ นิทานหมาป่ากับลูกแกะพร้อมภาพประกอบ หมาป่ากับลูกแกะ

 

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น

เรื่อง หมาป่ากับลูกแกะ
นิทาน > นิทานอีสป > เรื่อง หมาป่ากับลูกแกะ


                                             
นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ

เจ้า
หมาป่าตัวหนึ่ง มันเดินผ่านหนองน้ำเล็กๆใกล้ที่อยู่อาศัยของมัน
มันเหลือบไปเห็นเจ้าลูกแกะตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอย่างมีความสุข
ในขณะนั้นมันรู้สึกหิวพอดี จึงคิดวางแผนจับกินลูกแกะเป็นอาหาร
แต่ว่ามันไม่อยากจะถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าที่อันธพาล ดุร้าย
จึงยังไม่ฆ่าลูกแกะตัวนั้นทันที

จากนั้น มันจึงเดินเข้าไปหาเจ้าลูกแกะที่กำลังกินน้ำอยู่ แล้วพูดว่า
"เจ้าเคยแอบด่าข้า ข้าบังเอิญไปได้ยินเข้า" 

ลูกแกะตอบกลับมาอย่างใสซื่อว่า 
"ข้าจะไปด่าได้อย่างไร ข้ายังไม่เคยพบท่านมาก่อนเลย"

เจ้าหมาป่าก็อ้างต่ออีกว่า 
"เจ้าน่ะ เคยแย่งน้ำในเขตที่ข้าอยู่กิน จริงๆนะ"

"ไม่จริงอีกนั่นแหละ เพราะนี่คือครั้งแรกที่ข้าได้ออกมากินน้ำโดยลำพัง และไม่ได้แย่งใครกินด้วย"
ลูกแกะตอบ

"ข้าไม่สนใจอะไรแล้ว" หมาป่าพูดอย่างโมโห 

พอสิ้นคำพูดของหมาป่า มันก็กระโจนเข้าใส่แกะ แล้วฉีกเนื้อกินโดยทันที

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คนพาลมักมีเหตุผลนานาประการ ที่จะทำชั่ว โดยไม่ให้ผู้อื่นกล่าวหาว่าตนเองชั่ว

ดัดแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก หนังสือ 50 นิทานอีสป ประเทืองปัญญา ของ ปราง อุษา

         Link     https://fable.kippo.com