นิทาน เรื่อง สิงโตป่วย

18 กพ. 56     82809

นิทานเรื่องสั้น ๆ นิทานเรื่องสั้นพร้อมภาพ นิทานเรื่อง สิงโตป่วย นิทานสิงโตป่วย นิทานเรื่องสิงโตป่วย นิทานอีสปสั้นๆเรื่องสิงโตป่วยมีรูป

 

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น

เรื่อง สิงโตป่วย
นิทาน > นิทานอีสป > เรื่อง สิงโตป่วย


                                                               
                                                                       
         
นิทาน เรื่อง สิงโตป่วย

สิงโตเฒ่าตัวหนึ่งล้มป่วย วันๆก็ได้แต่นอนอยู่ในถ้ำของมันเท่านั้น

ด้วยความที่สิงโตเฒ่าตัวนี้ถือเป็นอดีตเจ้าป่า จึงมีบรรดาสัตว์น้อยใหญ่มาเยี่ยมอยู่เสมอๆ
บรรดาสัตว์ต่างๆ ที่เข้าถ้ำของเจ้าสิงโตตัวนี้ ล้วนตกเป็นอาหารของมันทั้งสิ้น
เมื่อได้กินอาหาร สิงโตเฒ่าก็อาการดีขึ้น 

ภายหลังสิงโตเจ้าเล่ห์ก็คิดอุบาย วางแผนแกล้งป่วย เพื่อได้อาหารกินโดยง่าย

"ท่านเป็นยังไงบ้าง หายดีหรือยังท่านสิงโต"
หมาป่าตัวหนึ่งตะโกนอยู่ที่ปากทางเข้าถ้ำ

"เจ้าเข้ามาช่วยข้าหน่อยนะ ข้าจะตายอยู่แล้ว"
สิงโตแกล้งทำเป็นป่วย หวังว่าเจ้าหมาป่าจะเข้ามา

แต่หมาป่าก็ไม่ได้เข้าใจ เพราะมันสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์น้อยใหญ่ที่มาเยี่ยมก่อนหน้านี้ ไม่มีใครเคยได้ออกมาอีกเลย


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
อย่าไว้วางใจคนพาล แม้ในยามที่เขาดูเป็นคนที่ดูเหมือนไม่มีอันตราย


ดัดแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก หนังสือ 50 นิทานอีสป ประเทืองปัญญา ของ ปราง อุษา

         Link     https://fable.kippo.com