นิทาน เรื่อง สิงโตกับลา

18 กพ. 56     79622

นิทานเรื่องสั้นพร้อมภาพ นิทานเรื่องสั้นให้ข้อคิด นิทานเรื่อง สิงโตกับลา สิงโตกับลาและไก่

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น

เรื่อง สิงโตกับลา
นิทาน > นิทานอีสป > เรื่อง สิงโตกับลา


                                                               
                                                                       
                                                                     
นิทาน เรื่อง สิงโตกับลา

ณ.ถ้ำในป่าลึกแห่งหนึ่ง สิงโตและลาผู้เป็นสหายตกลงกันว่าจะไปล่าเหยื่อด้วยกัน

"นี่เจ้าลาในถ้ำนี้มีแพะอาศัยอยู่เยอะทีเดียว เราไปล่าพวกมันกันเถอะ" เจ้าสิงโตเอ่ยปากชวนลา

เจ้าลาไม่รอช้า รีบวิ่งเข้าไปในถ้ำ แล้วบอกสิงโตว่า 
"เจ้ารอจับแพะตรงนี้ที่ปากถ้ำนะสหาย"

จากนั้นเจ้าลาเข้าในไปถ้ำด้วยความฮึกเหิม 
ทั้งส่งเสียงร้อง กระทืบเท้าอย่างเต็มกำลัง ทำให้เหล่าแพะหนีมาที่หน้าถ้ำ

เจ้าสิงโตมิรอช้า เมื่อแพะวิ่งมาที่หน้าถ้ำ ก็จับตะครุบได้หลายตัวอย่างง่ายดาย

"ข้าไม่อยากจะเชื่อจริงๆ ว่าเจ้าจะมีฝีมือขนาดนี้" สิงโตเอ่ยชมเจ้าล่าที่ทำท่าภาคภูมิใจมาก


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
คนโง่เขลาเบาปัญญา มักเข้าใจว่าตนเองเก่งและฉลาดอยู่เสมอ

ดัดแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก หนังสือ 50 นิทานอีสป ประเทืองปัญญา ของ ปราง อุษา

         Link     https://fable.kippo.com