นิทาน เรื่อง ลาโง่กับสิงโต

18 กพ. 56     80568

นิทานเรื่องสั้นประกอบภาพ นิทานเรื่องสั้นต่างๆ นิทาน ลาโง่กับสิงโต นิทานลาโง่กับสิงโต ลาโง่กับสิงโต

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น

 

ลาโง่กับสิงโต

 นิทาน เรื่อง ลาโง่กับสิงโต

มีสิงโตตัวหนึ่งคำรามในเวลาออกล่าเหยื่อ สัตว์ต่างๆ ที่ผ่านก็พลอยได้ยินและก็หวาดกลัวเเละรู้ว่าเป็นเสียงสิงโต จึงออกตัววิ่งหนีกันเป็นพัลวัลกันไปได้ก่อนที่จะกลายเป็นอาหารสิงโต

สิงโตจึงได้ทำอุบายไปตีสนิทกับลาเเล้วชวนลาออกไปล่าเหยื่อกับตนลาได้ยินดังนั้นก็ดีใจเป็นยิ่งนักที่ได้เป็นเพื่อนกับเจ้าป่าจึงทำตามที่สิงโตบอกทุกสิ่งอัน

โดยลาเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพงไม้ พอมีสัตว์ต่างๆ ผ่านมาลาก็จะร้องสุดเสียง พวกสัตว์ต่างๆไม่เคยได้ยินเสียงของลา จึงพากันวิ่งไปอีกทางซึ่งสิงโตคอยดักซุ่มอยู่แล้ว

ในวันนั้นสิงโตจึงได้กินอย่าอิ่มหนำสำราญ

ลาก็คุยโอ่อย่างภูมิใจว่าที่สิงโตได้กินอิ่มได้ก็เพราะเสียงอันน่ากลัวของตน สิงโตก็ได้เเต่ยกยอปอปั้นลาทั้งๆ ที่รู้ว่าสัตว์ต่างๆ นั้นออกวิ่งหนี เพราะตกใจในเสียงที่ประหลาดๆ ของลาต่างหาก

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

คนโง่ย่อมตกเป็นเครื่องมือของคนฉลาด

            Link           https://www.nithan.in.th