นิทาน เรื่อง สุนัขรับเชิญ

18 กพ. 56     79409

นิทานเรื่องสั้นต่างๆ นิทานเรื่องสั้นให้ข้อคิด นิทานเรื่องสุนัขรับเชิญ นิทานเรื่องสุนัขรับเชิญเนื้อเรื่อง สุนัขรับเชิญ

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น

 

สุนัขรับเชิญ

นิทาน เรื่อง สุนัขรับเชิญ

 

สุนัขเฝ้าบ้านของเศรษฐีได้เอ่ยชวนเพื่อนที่เป็นสุนัขจรจัดขึ้นว่า

“ค่ำนี้ที่บ้านเจ้านายข้ามีงานเลี้ยง ข้าขอเชิญเจ้าไปร่วมงานด้วย ข้ารับรองได้ว่าเจ้าจะมีอาหารดีๆ กินมากมายทั้งคืนเลยเชียวล่ะ”

สุนัขจรจัดรับคำเชิญเเล้วเมื่อถึงเวลาก็รีบไปที่บ้านเศรษฐีตั้งเเต่หัวค่ำ

เเทนที่สุนัขจรจัดตัวนั้นจะเข้าไปทางหน้าบ้าน มันกลับรี่ตรงเข้าไปที่ครัวหลังบ้าน เมื่อเห็นสุนัขจรจัดเห้นว่ามีอาหารมากมายมันก็ดีใจกระดิกหางไปมา

พ่อครัวบังเอิญมาเห็นเข้าจึงคิดว่าเป็นสุนัขที่จะเข้ามาขโมยกินอาหารที่ตนได้จัดเตรียมไว้  จึงได้จับตัวสุนัขจรจัดเหวี่ยงออกไปทางหน้าต่างในทันทีทันใด

เมื่อสุนัขตัวอื่นๆ ได้เห็นสุนัขจรจัดวิ่งพลางร้องโอดโอยไปพลางเช่นนั้น จึงได่้เอ่ยถามขึ้นว่าไปงานเลี้ยงมาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนเอ่๋ย

สุนัขจรจัดตัวนั้นจึงเเกล้งตอบเเก้เก้อออกไปว่าว่าตนเมามากไปหน่อยจึงเข้าบ้าน เศรษฐีไม่ถูก

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

เเขกที่ดีควรเข้าทางประตูหน้าเสมอ

       Link       https://www.nithan.in.th