นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย

18 กพ. 56     86540

นิทานเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ นิทานเรื่องสั้นให้ข้อคิด นิทานวัวสามสหาย นิทานเรื่องวัวสามสหาย รูปนิทานเรื่องวัวสามสหาย

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น

 

วัวสามสหาย


                     

ครั้งหนึ่งยังมีวัวสามตัวได้ตกลงสัญญาเป็นเพื่อนตายต่อกัน  
                     

ดังนั้นวัวทั้งสามจึงมักไปไหนด้วยกันเสมอๆ เเละคอยระเเวด ระวัง   ภัยให้เเก่กันด้วย


                     

สิงโตที่จ้องหาทางจะกินวัวอยู่จึงเเอบไปกระซิบกับวัวตัวที่หนึ่งว่า   วัวตัวที่สองกับที่สามนั้นนินทาด่าว่าลับหลังวัวตัวที่หนึ่ง


                     

เเล้วสิงโตก็ไปยุเเหย่ตัวที่สองว่า วัวตัวที่หนึ่งกับที่สามคิดทำร้าย   วัวตัวที่สอง


                     

เเล้วยุเเหย่วัวตัวที่สามในทำนองนั้นเช่นกัน


                     

ต่อมาวัวทั้งสามจึงเริ่มเเตกคอ ไม่ไว้ใจกันเเละกัน ต่างก็ออก ไปหากินกันคนละที่   จนสิงโตมีโอกาสไปดักกินวัวทีละตัว ได้อย่างสบาย


                     

นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย                     

เมื่อแตกสามัคคี เมื่อนั้นความหายนะมาถึงวัวสามสหาย... กับสิงห์โต
** The Three Oxen and The Lion **
                                    
                 


นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย

ครั้งหนึ่งยังมีวัวอยู่สามตัว เป็นเพื่อนที่ดีมีความเกี่ยวข้องที่สามัคคีต่อ
กัน  มันทั้งสามอาศัยอยู่ในทุ่งกว้างที่ป่าใหญ่อัฟริกา  มันทั้งสามตัว
จะไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นเวลากินหญ้าหรือแม้แต่ในเวลานอน
ก็จะอยู่ในที่ที่ใกล้ ๆ กันอยู่ตลอดเวลา
มีอยู่ในวันหนึ่ง ในขณะที่วัวทั้งสามตัวกำลังรวมกลุ่มกันยืนกินหญ้าอยู่นั้น
ก็เกิดได้มีสิงห์โตหิวโซตัวหนึ่งเดินผ่านมาและได้เห็น มันหมายที่จะบุกเข้าจับกินเป็น
เหยื่อ
" ว้าว! พวกมันดูน่าอร่อยมากเลยทีเดียว "
แต่วัวทั้งสามตัวได้ร่วมพลัง
กันกางเขายืนจังกล้าหันหน้าเข้าปะทะกับสิงห์โตอย่างไม่มีทีท่าว่าจะกลัวเกรงแต่
อย่างใด " ม่อๆๆ กางเขาหันหน้าสู้กับสิงห์โต ห้ามแยกจากกันเป็นอันขาด "

There was three oxen who have good relations in the prairie of Africa.
They were always together with playing, eating grass, and sleeping.
One day, when the oxen were eating grass, a lion attacked to them.
"Wow! They look so delicious."
Three oxen were adhereing  each other. "Moow, Turn the horns to the
lion, without separateing each other."นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย

สิงห์โตจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปในที่ที่ใกล้ ๆ และทำอะไรพวกมันได้เลยสักนิด
เพราะฉะนั้นสิงห์โตจึงทำได้ก็แต่แค่เพียงเดินเมียงมองอยู่ในที่ห่าง ๆ และ
รอบ ๆ
ได้แต่เพียงอย่างเดียว มันเฝ้ารอคอยเพื่อหาโอกาสที่จะบุกเข้าโจมตี แต่แล้วก็ต้อง
เลิกลาและถอยห่างออกไปในที่สุด
  " ถ้าพวกเราร่วมมือสามัคคีกันแล้ว 
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวอ้ายสิงห์โตตัวนั้นเลยสักนิด "
 
สิงห์โตรู้สึกอับอาย
เป็นอย่างมาก  ที่ไม่สามารถที่จะกินวัวทั้งสามตัวพวกนั้นได้
A lion could not approach even a step.
Therefore, walking around the oxen, he was waiting for the chance to
attack, but gave up and go away at last.
"If we cooperate each other, we don't need fear to even a lion."
The lion was very mortifying  because he could not eat an ox.นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย

" มันน่าที่จะมีหนทางอะไรที่
ดี ๆอยู่บ้างนะ "
  สิงห์โตพยายามใช้ความคิด

"อ้อ ข้ารู้แล้ว.. ! ว่าด้วยเหตุใดข้าถึงได้บุกเข้าไปจับกินพวกมันไม่ได้
ทั้งนี้ทั้งนั้น...ก็เป็นเพราะว่าพวกมันมีความสามัคคีกันนั่นเอง,,, 
ดังนั้นก่อนอื่นใด ข้าก็จำเป็นที่จะต้องจัดการทำให้พวกมันแตกแยกขาดความ
สามัคคีต่อกัน...แล้วตอนนั้นแหละ  ข้าก็จะกินพวกมันได้ทีละตัว ๆ อย่างง่าย ๆ นั่นไง
ใช่แล้ว ! "
และเมื่อมันคิดได้ดังนั้นแล้ว  สิงห์โตก็ได้ย้อนกลับมาปรากฏตัวในที่
ทุ่งกว้างที่พวกวัวทั้งสามอยู่อีกครั้งหนึ่ง
" ดีมาก...ดูสิ..นั่นพวกมันกำลังแยกกันออกไปยืนกินหญ้าอยู่ในที่ที่ห่าง ๆ
อยู่พอดีเลยทีเดียวเชียว "
 "What is the good way for it?"  The lion thought hard.
"Now I know!  I can not attack oxen because they cooperate together.
I will separate them and eat them one by one."

lion came to the prairie in which oxen are present.
"Good. Look !  All of them are eating grass, parted."นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
สิงห์โตรีบเดินไปในที่ที่ใกล้ ๆ กับวัวตัวสีแดงก่อนอื่นใด แล้วกระซิบด้วย
เสียงที่อ่อนหวานที่สุดว่า " นี่นี่..นายสีแดง เราต้องขอยอมแพ้ในความเก่งกาจของ
พวกท่านแล้วหละ  เพราะพวกท่านนั้นทั้งเก่งทั้งแข็งแรง..เราขอนับถือ..แต่ว่านะ..เราอยาก
รู้จังเลยว่าท่านทั้งสามนั้นใครคือผู้ที่เก่งและแข็งแรงที่สุดในฝูงล่ะ"
  วัวตัวสีแดงจึงพูดว่า
" พวกเรานั้นทั้งเก่งและแข็งแรงด้วยกันทั้งสามนั่นแหละ "  สิงห์โตทำท่าทีเป็นตกใจ
" จริงน่ะ???แต่ที่ข้าได้ยินมาจากวัวตัวอื่นนั้น..มันไม่ใช่อย่างเช่นที่ท่านพูดนี่ !  " 
The lion approached  the red ox and said with the easy voice.
"Mr. red, I was defeated  by the  power of you all.  I never
attack any longer.  By the way, who is the strongest  ox in you all."

"All three of us are as strong."  the red ox answered.
"Really? The others had not said such  a thing."

นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย

วัวตัวสีแดงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก จึงได้ถามไปว่า  " แล้วพวกนั้นพูดว่าอย่างไร??" 

สิงห์โตจึงได้ทีพูดว่า " วัวตัวสีดำนั้นบอกว่ามันนั้นทั้งเก่งและ
แข็งแรงที่สุดในฝูง  แล้วยังได้บอกอีกด้วยว่าถ้าไม่มีมันแล้ว  รับรองว่า
วัวตัวสีแดงกับวัวตัวสีน้ำตาลจะต้องโดนสิงห์โตกินไปนานนมแล้วเสียด้วยนะ.."

" อะไรนะ? ทำไมมันถึงได้พูดในสิ่งที่ห่วยและแย่มาก ๆ อย่างเช่นนี้ได้
ยังไง!"

วัวตัวสีแดงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ให้เป็นโกรธเป็นอย่างมาก...
The red ox Being  surprised, the red ox asked. "What did they say?"
The lion said. "The black ox there said that he is the strongest one,
and if he was not here, the red and the brown  had been eaten by a lion
already."
"What?  Did he say such a awful  thing?"
The red ox had got angry very much.นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
แล้วในที่สุด,สิงห์โตก็ได้ไปพูดบอกหลอกลวงแบบเช่นนี้กับวัวตัวสีน้ำตาล
แล้วก็แน่นอนเหมือนกันกับวัวตัวสีดำอีกด้วย...
" นี่ นี่ วัวตัวสีน้ำตาลท่านได้
ฟังแล้วหรือยัง? ว่าวัวตัวสีดำพูดว่า มันนั้นต้องมีหน้าที่ดูแลป้องกันภัย
ให้กับวัวทั้งสอง เพราะว่าวัวทั้งสองตัวนั้นทั้งอ่อนแอและทำอะไรที่เป็น
ประโยชน์ไม่ได้เสียเลย.. "

" ม่อๆๆๆโอ้ยนี่ข้าโกรธแล้วด้วยนะ! "  สิงห์โต
พูดหลอกลวงแบบนี้กับวัวทั้งสามตัวตามแผนการณ์ได้อย่างแนบเนียนมากเสียด้วยสิFinally, the lion went to the brown ox's place, after the black bull  was
deceived.  "Brown ox, Did you hear it? The black ox said that he have
protected you two by only himself, and you are weakling  and not
useful."
"Moow! I've got angry!"  The lion was pleased to deceive 
the oxen well.นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
.แล้วหลังจากนั้นในที่สุด..ที่ทุ่งกว้างของป่าใหญ่ก็เป็นอันได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นมา
เสียแล้ว...เริ่มต้นจากวัวตัวสีดำก่อนเลย มันตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า
" มาเลย
เราจะต้องมาสู้แข่งขันกัน เพื่อให้รู้ให้แน่ชัดเสียเดี๋ยวนี้  ว่าใครคือผู้ที่เก่งและแข็งแรงที่สุดในฝูง "
 
วัวตัวสีแดงก็เหมือนกันก็พูดขึ้นด้วยความโมโหว่า "ตัวที่เก่งและแข็งแรงที่สุดก็คือข้า!"
มันทั้งสามตัวจึงเริ่มต่อสู้กัน..โดยใช้เขาอันแหลมคมของพวกมันนั้นเอง..เสียบแทง
ซึ่งกันและกันอย่างไม่ยอมลดละให้กันและกันเลยสักน้อยนิดเสียด้วย...Now in the prairie, oxen started fighting.
In the beginning, the black ox shouted. "We will decide  by duel,
about the strongest ox in us."

Red ox said, too. "I won't be defeated  by you. Come on!"
Brown ox is also angry furiously.
"The strongest is me."
Three oxen began to fight, jabbing their horn.นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย

" ม่อๆๆม่อๆๆ..ม่องเท่งสิ"  สัตว์ทั้งสามตัวจึงมีอันต้องนองและเต็มไปด้วยเลือด
มันทั้งสามตัวได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากและอ่อนแรงลงอย่างไม่ได้สติ
จากการต่อสู้
  "ม่อๆๆ..ข้าไม่ปรารถนาที่จะอยู่กับพวกเจ้าอีกต่อไป "   
ทั้ง ๆ ที่เคยมีความสามัคคีและเป็นมิตรที่ดีต่อกัน  แต่แล้ววัวทั้ง
สามตัวก็จำต้องมาแตกแยกขาดความสามัคคีเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกันไปในที่สุด
และในตอนนั้นสิงห์โตก็ยิ้มด้วยความพอใจ  เพราะได้โอกาสเข้าไปจับกิน
พวกวัวที่อ่อนแรงใกล้ตายได้ทีละตัว ทีละตัว สมใจสบายโก๋ไป
ตั้งสามวันเต็ม ๆเลยทีเดียว...


"Moow ! Moow!"  Three animals have been bloody, pierced by
horns of each other.  They are already wholly  unconscious.
"Moow. I can't be with you any longer."
The oxen which had good relations  got separate.
The lion was pleased !, and he attacked one by one, and ate
steaks  of them in three days.
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

     นิทานเรื่องเล่าเรื่องนี้..ได้เล่าถึงวัวที่คือผู้ที่ได้รับการหลอกลวง
จากสิงห์โตที่กุข่าวลือขึ้นมา...จนทำให้ต้องมาแตกขาดความสามัคคีและความ
มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน " จงให้ความสำคัญและให้ความเชื่อใจ  กับคนหรือ
เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน "
...

This is the tale, of oxen who were deceive  by the words  of a lion and lost
important friendship.  It is very important to trust  fellows.

รักเธอเท่าฟ้า...โดยสุขุมาลย์