นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ-เรื่อง เซี่ยงเมี่ยงแบ่งช้าง

5 ตค. 56     74223

ตํานานนิทานพื้นบ้านภาคเหนือ นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่อง หมาป่ากับต้นไม้ศํกดิ์สิทธิ์ ประวัตินิทานพื้นบ้านภาคเหนือ นิทานพื้นบ้านภาคเหนือสั้นๆ

ทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่อง หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

 ...นิทานพื้นบ้านภาคใต้

นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่อง หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

นานมาแล้ว มีหมาป่าผอมโซตัวหนึ่ง ไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอเป็นวัวบ้านตัวอ้วนพี เมื่อกลายร่างเป็นวัวถูกชาวบ้านใช้ไถนา เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้า จึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าขอเป็นม้า แต่กลับถูกพระราชาผู้ครองนครสั่งให้ทหารจับตัวไปเป็นพาหนะ เกิดความเบื่อหน่ายอีก จึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าขอเป็นพระราชาเสียเอง เมื่อได้เป็นพระราชาสมใจแล้วเขายังมีความต้องการเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จึงสั่งทหารให้ไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อเรือ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โกรธมากที่ทำคุณไม่ขึ้น จึงบอกให้ทหารไปตามพระราชามาตัดเอง เมื่อพระราชามาถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวตำหนิในความไม่รู้จักพอ และสาปให้กลายร่างกลับเป็นหมาป่าผอมโซเช่นเดิม

คติสอนใจจากนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องนี้:

"นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี นิยมเล่าไว้เพื่อเป็นคติสอนใจ ซึ่งสอนในเรื่องความโลภไม่รู้จักพอของมนุษย์ ซึ่งในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเลย ตรงกับสำนวนว่า “โลภนักมักลาภหาย"