นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่องสร้อยสายคำ ตอนที่๑

5 ตค. 56     73949

นิทานพื้นบ้านภาคอีสานสั้นๆ นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน ข้อคิด นิทานเรื่องสร้อยสายคำ สร้อยสายคำ (กำเนิดประเพณีต่างๆ) ตอนที่๑

นิทานสร้อยสายคำ(ว่าด้วย กำเนิดประเพณีต่างๆ)ตอนที่๑

บัดนี้ ยังมีเมืองใหญ่กว้าง เฮียกชื่อ อติรัตน์ มีพระยารัตราชเจ้า เนาสร้าง นั่งนคร พระบ่มีเดือนฮอน เนานคร ตุ้มไพร่ พระก็ทรงสืบสร้าง นครกว้างให้ฮุ่งเฮือง มีของล้น เต็มฉาง แน่นอั่ง ช้างและม้า มีล้น อเนกนอง สัตวย์สิ่งใช้ แน่นอั่ง ในเมือง งัวควายหลาย อั่งตา พอล้าน มีไปถ้วน ทาสา ใช้ส่วง คำผ่องแก้ว เหลือล้นอั่งนอง ฮอดเสื้อผ้า อาภรณ์ อนันต์เนก นางสนม หมื่นชั้น วังกว้าง แก่งวี มีหลายชั้น เป็นถัน นันหนี่ มีเศรษฐีพร้อม พรานหมณา ทั้งสี่ ฝูงแม่ค้า ประสงค์ชื้อ จ่ายขาย บ่มี เหตุเดือดฮอน สรรพสิ่ง อันใด๋ ทั้งสนมเสนา บ่าวสาว สนุกเล่น ก็หาก ลือชาเท้า นครหลวง สนุกยิ่ง ฝุงหมู่ ฮ้อยประเทศน้อม เข้ามา ส่วยสิน แสนสนุกสนานเล่น นารี มาแห่ มาเหสีหน่อหล้า เทียมข้างอยู่เกษม พระก็เนา อยู่สร้างนครกว้าง เกิ่งสวรรค์ ดนน่านได้ ครองเมือง ตุ้มไพร สองพระองค์ จึงได้กุมารน้อย เกิดมา นามหน่อฟ้า ว่านันทกุมาร นานมาได้ พระกุมาร ก็สอนใหญ่ มาแหล้ว ได้สิบหกขวบเข้า งามย่อง ดั่งเขียน ฮูปบ่เปื้อน งามดั่ง อินทร์ตา พระก็ เตินเสนา สู่คน มาฮู้ สูจง ตกแต่งแต้ม พร้อมภาค ทั้งมวล โภชอาหาร สู่อัน ให้มีไว้ กูจัก ปุนแปงตั้ง พระกุมาร ครองราชย์ หวังสืบสร้าง คร้องตุ้ม ไพร่เมือง กูจัก เอาบาท้าว ครองเมือง ให้เป็นใหญ่ กูก็ เฒ่าแก่แล้ว ชราล้ำ ล่วงมา แต่นั้น เสนาพร้อม ได้ยินคำ พระยาบอก ทุกซอกคุ้ม เตรียมพร้อม สู่ประการ ทุกสิ่งพร้อม ตกแต่ง ดาดี บริบรูณ์ครบ สู่แนว พอแล้ว ปูปลาพร้อม ของกิน ชิ้นต่อน ไหใหญ่น้อย สุราเหล้า แห่งั้น ฮอดช้างมา มาสู่ สนามหลวง ปวงคนมา หมื่นกือ กองล้าน พาขวัญตั้ง หมอหราหมณ์ มาสูตร แล้วจึง เชิญหน่อฟ้า มาพร้อม อยู่ผาม เชิญเอา นางคำหล่า เสนหา ผู้เป็นคู่ งามคือเทพอยู่ฟ้า มาเข้า นั่งเทียม

     Link   https://www.baanmaha.com