การ์ตูนสำหรับเด็ก " หนูเป็นเด็กดี " นิทานเด็ก

5 ตค. 56     77760
หนูเป็นเด็กดี
 
ผู้ใหญ่มักพูดว่าอยากให้เด็กๆเป็นเด็กดี แต่จะให้หนูทำยังไงล่ะ ถึงจะเรียกว่าดีน่ะ
ถ้าหนูถามแม่ บางทีแม่อาจบอกว่า


 

เด็กดี คือ เด็กที่ไปโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
(ข้อเสนอสำหรับคุณแม่ : คุยกับลูกเรื่องการตรงต่อเวลา )


 

เด็กดี คือ เด็กที่สวัสดีเพื่อนของแม่
(ข้อเสนอสำหรับคุณแม่ : คุยกับลูกเรื่องการทำความเคารพ และกิริยามารยาทในสังคม )

 

เด็กดี คือ เด็กที่ช่วยเหลืองานของพ่อแม่
(ข้อเสนอสำหรับคุณแม่ : คุยกับลูกเรื่องความกตัญญู การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ง่ายๆให้ )

 

เด็กดี คือ เด็กที่ใส่เสื้อผ้าเอง
(ข้อเสนอสำหรับคุณแม่ : คุยกับลูกเรื่องการจัดการเรื่องของตนเองด้วยตนเอง เช่นการแต่งตัว การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร )

 

เด็กดี คือ เด็กที่เล่นกันอย่างสนุกโดยไม่ทะเลาะกัน
(ข้อเสนอสำหรับคุณแม่ : คุยกับลูกเรื่องการให้อภัย การพึ่งพาอาศัยกัน )

 

เด็กดี คือ เด็กที่ให้เพื่อนยืมของเล่น
(ข้อเสนอสำหรับคุณแม่ : คุยกับลูกเรื่องการมีน้ำใจให้กัน เพื่อจะได้สนุกสนานร่วมกัน )

 
 
เด็กดี คือ เด็กที่ช่วยกันเก็บของเมื่อเล่นเสร็จ
(ข้อเสนอสำหรับคุณแม่ : คุย กับลูกเรื่องการเก็บของเมื่อเล่นเสร็จ เป็นการฝึกทำงานให้ลุล่วง คุณแม่อาจเริ่มด้วยให้ลูกมีส่วนช่วยในการเก็บ จนกระทั่งเก็บได้เองทั้งหมดในที่สุด )

 

เด็กดี คือ เด็กที่ต่อแถวกันเล่นของเล่น
(ข้อเสนอสำหรับคุณแม่ : คุยกับลูกเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น และการรอคอย )

 
การ์ตูนสำหรับเด็ก

ที่มา https://blog.eduzones.com/moobo/94934